Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6068

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Autokeuring - Aantallen - Ongevallen ingevolge de slechte staat van voertuigen

technische keuring
automobiel
bedrijfsvoertuig
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
13/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4976

Vraag nr. 4-6068 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1.Kan u meedelen hoeveel autoís en vrachtwagens er sinds 2002 per jaar in de keuringsstations werden gekeurd?

2.Hoeveel voertuigen moesten terugkomen voor een tweede keuring?

3.Hoeveel keuringen gebeurden ruimschoots te laat? Hoeveel voertuigen werden niet aangeboden?

4.Voertuigen die niet gekeurd zijn, mogen zich niet in het verkeer begeven. Hoeveel eigenaars van een in BelgiŽ ingeschreven voertuig werden sinds 2002 per jaar geverbaliseerd wegens het verstrijken van de geldigheidsduur van het keuringsbewijs van het voertuig?

5.Welk percentage van het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden was sinds 2002 (mede) te wijten aan de gebrekkige staat van het voertuig?

Antwoord ontvangen op 13 januari 2010 :

1. & 2.

Het geachte lid vindt in onderstaande tabel de gevraagde cijfers.

2002

personenwagens

vrachtwagens

Volledige keuring

Technische herkeuring

2 645 689

596 203

154 904

43 819

2003Volledige keuring

Technische herkeuring

2 738 873

602 147

152 516

46 711

2004Volledige keuring

Technische herkeuring

2 812 818

689 712

152 398

40 851

2005Volledige keuring

Technische herkeuring

2 859 800

674 766

150 929

43 210

2006Volledige keuring

Technische herkeuring

2 844 769

650 918

153 212

50 163

2007Volledige keuring

Technische herkeuring

2 799 121

628 270

155 062

47 331

2008Volledige keuring

Technische herkeuring

2 617 627

590 055

155 449

41 669

3. Op de vraag hoeveel keuringsplichtige voertuigen in België niet naar de keuring komen, is niet eenvoudig in cijfers te beantwoorden. Het laatste uitgebreid onderzoek (in 2008) en de analyse toonden aan dat ongeveer 5% van de voertuigen nooit gekeurd worden of een vervallen keuringsbewijs hebben. Dit betekent niet dat 5% van de voertuigen zich onwettig op de openbare weg begeven. Er zijn verscheidene gevallen die hier ook onder vallen, zoals indien het voertuig definitief is uitgevoerd en de Belgische nummerplaat is (nog) niet teruggestuurd naar de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) of in het geval het voertuig nog ingeschreven is en niet meer op de openbare weg wordt gebruikt of wanneer het voertuig zich in het buitenland bevindt.

Eenvoudiger te vergelijken zijn voertuigen die wel gekeurd worden, maar te laat aangeboden worden. Bekijken we de cijfers van de laatste jaren in de onderstaande tabel, dan is het aantal voertuigen dat te laat aangeboden wordt ongeveer 755 000 en dus vrij constant.

Jaar

Totaal voertuigen

Te laat

%

2006

4 468 078

753 596

16,86

2007

4 459 613

758 142

17,00

2008

4 301 295

757 064

17,60

4. De politie heeft in 2007 bijna 55 000 overtredingen vastgesteld wegens het niet in orde zijn met de autokeuring; voor 2008 gaat het over bijna 62 500 vastgestelde overtredingen (nog onvolledig). Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de voorgaande jaren.

5. Uit de verkeersongevallenregistratieformulieren, die door de politie worden opgesteld, blijkt dat voor de periode 2002-2007 in 1,1% tot 1,5% van de ongevallen het voertuig minstens één visueel gebrek vertoonde, zoals de staat van de banden, de verlichting, de belading, de staat van de aanhangwagen, enz.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat ernstige technische gebreken bij 6% van de ongevallen als (hoofd)oorzaak wordt gezien. Bijna de helft van de ongevallen met technische gebreken als oorzaak, werd veroorzaakt door mankementen aan de remmen (3% van het totaal aantal ongevallen) en ongeveer een kwart door mankementen aan banden (1,5% van het totaal aantal ongevallen).