Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4466

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Zieke of zwaargewonde familieleden buiten de Europese Unie - Visum - Snelprocedure

Belgen in het buitenland
paspoort
strijdkrachten in het buitenland

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
24/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4467

Vraag nr. 4-4466 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanuit diverse bronnen heb ik vernomen dat het soms niet gemakkelijk is voor familieleden van ernstig zieke en/of zwaargewonde verwanten om een internationaal paspoort en/of een visum te bekomen voor landen buiten de Europese Unie. Aangezien dit soms een kwestie van uren is om tijdig bij een familielid te geraken is het bij deze gevallen gezien de hoogdringendheid belangrijk dat een spoedvisum en een internationaal paspoort moet kunnen worden afgeleverd binnen enkele uren en dit op alle dagen van de week.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1)Kan de geachte minister toelichten hoe zijn diensten te werk gaan om een “noodvisum” en/of een internationaal paspoort bij reële hoogdringendheid aflevert aan familieleden en nauwe verwanten? Kan hij dit uitvoerig toelichten wat betreft snelheid van aflevering en meent hij dat deze procedure vatbaar is voor verdere verbetering?

2)Kan hij aangeven welke de “botllenecks” zijn voor dergelijke aanvragen? Hoe kunnen deze worden opgevangen?

3)Kan hij aangeven of er een aparte snelprocedure voorzien is voor de familieleden en aanverwanten van militairen die in het buitenland worden ingezet in conflicthaarden? Zo ja, waaruit bestaat die en werkt deze naar voldoening? Zo neen, waarom niet en meent hij niet dat er hier een snelprocedure moet komen gezien het verhoogde risico op zware verwondingen en/of ziekte tengevolge de inzet van onze militairen in het buitenland en gezien dit voor de familieleden belangrijk is? Heeft hij weet van klachten hieromtrent?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

1) Sinds 1998 kan een burger of een gemeentebestuur Buitenlandse Zaken, 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, contacteren met de vraag voor afgifte van een voorlopig paspoort voor een dringende reis om humanitaire redenen (overlijden, hospitalisatie).

Indien het dringend en humanitair karakter is bewezen, wordt de burger op Buitenlandse Zaken uitgenodigd waar aan hem meteen een voorlopig paspoort wordt afgegeven. In 2008 reikte Buitenlandse Zaken 500 voorlopige paspoorten uit.

Buitenlandse Zaken heeft geen aparte procedure voor de afgifte van voorlopige paspoorten aan familieleden en aanverwanten van militairen die in het buitenland worden ingezet in conflicthaarden. Defensie legt zelf contact met Buitenlandse Zaken en vergezelt en begeleidt de familieleden.

2) Tegenover de huidige procedures zijn geen knelpunten en klachten bekend.

3) De afgifte van visa aan Belgen door buitenlandse ambassades en consulaten, welk de reden van de visumaanvraag en reis ook is, is de exclusieve bevoegdheid van het land van bestemming.