Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4471

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Justitie

Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken

hormoon
zwarte handel
witwassen van geld

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4473
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5678

Vraag nr. 4-4471 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag inzake de hormonencel (vraag nr. 4-4370). Ik stel vast dat heden het jaarverslag vanwege de multidisciplinaire hormonencel van 2008 eindelijk klaar is. In het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 wordt geen politionele prioriteit meer gegeven aan de zwendel in hormonen en dopingproducten. Gezien België in het verleden een draaischijf was voor hormonen, meen ik dat waakzaamheid geboden is.

Volgens het verslag zijn de meeste kwekers die werken met illegale producten bekend bij de controlediensten. Zij zijn zich ervan bewust dat ze in het vizier lopen en hebben aldus nieuwe contra-strategieën ontwikkeld. Naar verluidt is één van de nieuwe ontwijking-strategieën van malafide vetmesters om hun dieren te “delocaliseren”. Een kweker die niet gekend is bij de hormonencel treedt op als onderaannemer.

Eén van de belangrijkste conclusies van de hormonencel is en ik citeer: “Het aantal vastgestelde inbreuken is gedaald, de aanwijzingen echter niet.”. De speurders vermoeden met andere woorden dat de situatie ernstig is, doch de pakkans volgt niet.

De speurders pleiten expliciet voor een vervolging van de daders op twee niveaus, namelijk op basis van de hormonenwetgeving en op basis van witwasonderzoek waarbij de speurders zelfs aangeven dat dit de beste manier is.

ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1)Welke concrete maatregelen acht u opportuun om het fenomeen van “delocalisatie” van de dieren, waarbij malafide kwekers de dieren onderbrengen bij onderaannemers met een blanco strafblad, aan te pakken? Kan u dit uitvoerig toelichten en aangeven welke middelen hiervoor worden uitgetrokken?

2)Ik heb vernomen dat sommige malafide kwekers hun dieren tijdelijk in buurlanden plaatsen om ze daar vet te mesten met illegale producten. Beschikt de hormonencel over aanwijzingen dat dit op grote schaal plaatsvindt en kan dit worden toegelicht?

3)Bent u het eens met de stelling van de speurders dat men de hormonenhandelaars moet pakken waar het pijn doet, namelijk via hun vermogen en dit op basis van witwasonderzoeken? Zo ja, kan u de strategie uitvoerig toelichten en aangeven hoeveel speurders of fulltime equivalenten binnen de cel hormonenhandel bezig zijn met witwasonderzoeken? Zo neen, waarom niet?

4)Kan de bevoegde minister aangeven in hoeveel dossiers inzake illegale vetmesting er daadwerkelijk een witwasonderzoek werd gevoerd en dit respectievelijk voor de laatste drie jaren?

5)Kan de bevoegde minister aangeven in hoeveel illegale vetmesters respectievelijk de laatste drie jaren daadwerkelijk werden veroordeeld op basis van een witwasonderzoek? Kan u deze resultaten uitvoerig bespreken?

6)Bent u bereid de aanbeveling van de hormonencel te volgen en dus wat betreft de aanpak van illegale vetmesters bijkomende middelen en mankracht en/of richtlijnen voor samenwerking met de fiscale controlediensten uit te werken om de mazen van het net te verkleinen?