Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5179

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Tax-on-web - Belastingaangiftes - Terugbetaling voor het einde van het jaar

elektronische overheid
belastingadministratie
belastingaangifte
belastingteruggave
inkomstenbelasting

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
3/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4323

Vraag nr. 4-5179 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hoofd van de fiscale administratie wil de mensen bijkomend stimuleren om tax-on-web te gebruiken. Hij stelde daarom onlangs in interviews aan diverse kranten dat de aangiftes van de mensen die tax-on-web gebruikten het eerste zouden worden verwerkt. Aldus zullen de aangiftes die geen verder onderzoek vergen reeds in augustus worden verstuurd. Verder stelde hij dat wie recht heeft op terugbetaling en via tax-on-web aangifte deed de terugbetaling reeds voor het einde van het jaar zou ontvangen.

1)Kan de geachte minister aangeven hoeveel aangiftes reeds werden verwerkt in augustus 2009 en kan hij aangeven en dit maand op maand hoeveel aanslagen reeds werden verstuurd?

2)Vreest hij niet dat mensen die moeten bijbetalen hierdoor veeleer geneigd zouden zijn tax-on-web niet te gebruiken en kan hij dit uitvoerig toelichten?

3)Kan hij bevestigen dat de mensen die hun aangifte deden via tax-on-web en recht hebben op een terugbetaling daadwerkelijk het aan hun verschuldigde bedrag zullen ontvangen in 2009 en zo ja, kan hij aangeven op hoeveel deze terugbetalingen worden begroot en om hoeveel belastingplichtigen het gaat? Zo neen, waarom niet en wanneer kunnen de mensen dan wel de terugbetaling verwachten?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2010 :

  1. In augustus werden al 99 985 aangiften verwerkt. Eind september was dit aantal aangegroeid tot 1 099 327.

  2. Tax-on-web is de enige Egov toepassing in België die jaarlijks door honderdduizenden burgers wordt gebruikt om met de overheid te interageren. De elektronische aangifte heeft dan ook tal van voordelen in vergelijking met het papieren exemplaar. Veel gegevens zijn vooraf ingevuld, het systeem bevat talrijke helpfuncties, een online berekening, er zijn geen verplaatsing- noch portkosten, enz.

  3. Het feit dat de afrekening een te betalen saldo is, zal de gebruiker zeker niet afschrikken. Integendeel, ieder jaar op ongeveer hetzelfde tijdstip een afrekening krijgen, is zelfs een bijkomend voordeel. Het biedt meer zekerheid, want maar één afrekening per jaar.

  4. Iedere burger die zijn aangifte via Tax-on-web heeft ingediend, en waarvan die aangifte via het geautomatiseerde circuit werd verwerkt, heeft in augustus of september 2009 een afrekening gekregen. Dat betekent vanzelfsprekend dat zij eind oktober of eind november 2009 het verschuldigde bedrag zullen ontvangen. Die aanslagen zijn begrepen in volgend totaal:

Aard

Aantal artikels

Bedrag


Positieve aanslagen
290 651

235 866 000,02

Nihil aanslagen
211 284

0,00

Negatieve aanslagen
597 392

-625 163 523,92

Totaal
1 099 327

-389 297 523,90

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal aangiften waarvoor een nazicht nodig is. Eens dit onderzoek is gebeurd, wordt de aanslag gevestigd. De administratie heeft daarvoor tijd tot 30 juni 2010.