Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6009

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht

overtreding van het verkeersreglement
geldboete
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
26/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4532

Vraag nr. 4-6009 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is de pakkans op de weg enorm verhoogd. Dit genereert heel wat extra middelen die oordeelkundig in nieuwe beleidsdaden kunnen omgezet worden.

De onmiddellijke inningen worden door de politiezones zelf bijgehouden, moeilijker wordt het met de penale boetes.

1. Kan de geachte minister een overzicht geven van de onmiddellijke inningen per politiezone en door de federale wegpolitie in de jaren 2005 tot en met 2009?

2. Kan een overzicht gegeven worden van de penale boetes per politiezone en door de federale wegpolitie in de jaren 2005 tot en met 2008?

3. Mocht dit niet mogelijk zijn, kreeg ik deze gegevens graag per gerechtelijk arrondissement.

Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Ik overhandig u een tabel met het aantal boetes uit verkeersovertredingen weergegeven voor de jaren 2006 tot 2008.

Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt de tabel niet in dit antwoord opgenomen maar ligt ze ter inzage bij de griffie van de Senaat (dienst Parlementaire Vragen).

Er werd een opsplitsing gemaakt in volgende categorieën:

- OI: Betaalde Onmiddellijke Inningen;

- OI - PV: Niet-betaalde Onmiddellijke Inningen;

- PV: Processen-verbaal;

- Onbekend.

Gelieve rekening te houden met volgende opmerkingen :

- Deze cijfers zijn afkomstig van een databank die zich nog in validatiefase bevindt. De cijfers kunnen dus nog maar als voorlopige cijfers beschouwd worden.

- Voor de federale politie beschikken we niet over de gegevens van januari tot en met maart 2006.