Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4657

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 oktober 2009

aan de staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes

rijbewijs
registratie van een voertuig
fraude
gegevensverwerking
overtreding van het verkeersreglement
geldboete

Chronologie

2/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4656
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6085

Vraag nr. 4-4657 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland boekt men vele successen door het koppelen van databanken wat betreft uitkeringsfraude en andere fraude.

Door het koppelen van de bestanden van de Rijksdienst voor het wegverkeer en van het Centraal Justitieel Incassobureau kan gemakkelijker worden tegengegaan dat mensen met openstaande boetes of een rijbewijsontzegging een auto op hun naam kunnen zetten. Aldus kan men door het koppelen van databanken wat betreft uitgeschreven boetes en vonnissen waarbij rijbewijzen werden ingetrokken snel successen boeken en de verkeersveiligheid verhogen. Zo werd in Nederland een fraudeur betrapt die 171 auto's op zijn naam had en voor meer dan 120 000 euro aan boetes had uitstaan zonder dat daarop actie werd ondernomen.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

Bent u vertrouwd met de Nederlandse aanpak waarbij de bestanden van de Rijksdienst voor het wegverkeer en van het Centraal Justitieel Incassobureau worden gekoppeld? Hoe reageert hij op deze aanpak?

Worden momenteel in ons land de bestanden van waarbij verkeersboetes worden uitgeschreven gekoppeld aan informatiebanken waarbij de uitgesproken vonnissen en arresten worden bijgehouden wat betreft intrekkingen van rijbewijzen en de databank van de DIV? Zo ja, hoe geschiedt dit concreet, geschiedt dit systematisch en hoeveel overtreders liepen tegen de lamp en dit respectievelijk voor de laatste twee jaar tengevolge het koppelen van databanken? Zo neen, bent u bereid dit ook in ons land in te voeren en kan u dit uitvoerig toelichten?