Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6090

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Energiewoningen - Particulieren - Vermindering op onroerende voorheffing

energieaudit
huisvesting
energiebesparing
grondbelasting
belastingaftrek

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
25/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4530

Vraag nr. 4-6090 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf het aanslagjaar 2009 krijgen particulieren vermindering op de onroerende voorheffing van hun energiewoningen. Dit gaat tot 40 % vermindering indien ze met een energie-audit bewijzen dat hun woning een energiepeil E70/E60 of E40 haalt.

1. Geldt deze maatregel tot vermindering van de onroerende voorheffing voor alle eigenaars die met bewijsstukken kunnen aantonen dat hun woning het vereiste energiepeil haalt:

a) hetzij door het bouwjaar van de woning in kwestie;

b) hetzij door uitgevoerde investeringen tijdens het aanslagjaar 2009?

2. Wat is de te verwachten budgettaire kost van deze maatregel en wat is de te verwachten maatschappelijke opbrengst en energiebesparing?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op zijn vraag:

Betreffende maatregel gaat uit van de Vlaamse decreetgever. De onroerende voorheffing is een gewestbelasting waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is om de grondslag, aanslagvoet en vrijstellingen te bepalen; sinds 1999 is dit Gewest ook bevoegd voor de heffing van deze gewestbelasting.

De federale overheid heeft terzake geen bevoegdheid meer.

Het geachte lid gelieve zich te wenden tot de Vlaamse regering.