Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6008

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Niet verzekerde voertuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Communicatie met de politiezones

autoverzekering
verplichte verzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
26/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4523

Vraag nr. 4-6008 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds maakt de gegevens van voertuigen waarvan het niet kan achterhalen of ze verzekerd zijn over aan de politiezone waar de vermoedelijke eigenaar woont. De directie van de Operationele Politionele Informatie (CGO) van de federale politie heeft blijkbaar tot vandaag geen zicht op de door de lokale politiezones gegeven antwoorden op de melding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

1. Zijn er plannen om de informatiestroom vanwege de lokale politiezones beter in kaart te brengen?

2. Wat is het totale aantal processen-verbaal dat opgesteld werd uit hoofde van niet verzekering tijdens de jaren 2007, 2008 en 2009?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

Het geachte lid zal hieronder het antwoord op zijn vragen vinden.

1. De door u aangehaalde procedure is een procedure die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de lokale politiezones aanbelangt.

Het is inderdaad zo dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgsfonds de gegevens van de voertuigen, waarvan de verzekering niet kan nagegaan worden, naar de politiezone van de vermoedelijke eigenaar overmaakt.

CGO komt in deze materie enkel tussenbeide om de informatie die overgemaakt werd aan de politiezones, via de centrale databank ANG, ter beschikking te stellen van alle politiediensten.

Het is in deze context dat de politiediensten kunnen vaststellen dat een gecontroleerd voertuig waarschijnlijk niet verzekerd is en dat er verder onderzoek noodzakelijk is.

CGO heeft op dat gebied al in 2008 een nota binnen de geïntegreerde politie verspreid.

2. Enkel de cijfers van 2007 en het 1ste semester van 2008 zijn beschikbaar:

2007

25 828

2008

( 1ste semester)

12 731