Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4655

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Zwartrijders - Inning van boetes

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
fraude
officiële statistiek

Chronologie

2/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5805

Vraag nr. 4-4655 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een nieuwe richtlijn van de procureurs-generaal zouden treinreizigers het zich kunnen permitteren om drie keer zwart te rijden. Pas bij een derde overtreding en zonder te willen ingaan op een voorstel van minnelijke schikking zouden ze naar de politierechtbank moeten worden verwezen.

1. Hoeveel reizigers werden in 2005, 2006, 2007 en 2008 betrapt op zwartrijden?

2. Hoeveel van deze reizigers werden slechts éénmaal of tweemaal betrapt? In hoeveel gevallen is er sprake van drie of meer keren zwartrijden?

3. Wat is het totaal bedrag aan reguliere vervoersinkomsten dat de NMBS hierdoor misliep?

4. In hoeveel van bovenstaande gevallen diende het dossier te worden afgehandeld voor de politierechtbank?

5. Wat was de totale kostprijs voor de NMBS van deze inningsmethode?