Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5539

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting

Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel

bouwnijverheid
BTW-tarief
verbetering van woningen

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
12/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4667

Vraag nr. 4-5539 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag inzake de verlenging van de verlenging van de BTW-maatregel voor de schijf van 50 000 euro op de bouw of de verkoop van een nieuwe woning voor de bouwsector.

Bijna een kwart van de Vlaamse bouwondernemers vreest in moeilijkheden te komen als de crisis nog lang aanhoudt. Dat blijkt uit de bouwbarometer van Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf. De barometer komt voor het derde kwartaal van 2009 uit op 100,2 punten. Dat betekent dat er bij de bedrijfsleiders evenveel optimisten als pessimisten zijn. Zo denkt 54 procent dat de bodem van de crisis nog niet bereikt is.   "Een herstel van de bouw is nog niet aan de orde en wordt pas in de tweede jaarhelft van 2010 verwacht", tenminste als "de overheid blijft investeren en de herstelmaatregelen verlengd worden", zegt Bouwunie. Als de crisis blijft aanslepen, vreest 23 procent moeilijkheden als betalingsproblemen (63 procent), te weinig werk (54 procent), ontslagen (29 procent) en faillissement (22 procent).

De meest positieve geluiden komen uit de renovatiesector; de ondernemingen die vooral met bedrijfsbouw bezig zijn, hebben het daarentegen erg moeilijk.

In het kader van de economische herstelmaatregelen besliste de federale regering onder meer om het verlaagde BTW tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning voor 2009 overal toepasbaar te verklaren, daar waar dit normaliter enkel in de 32 kernsteden van toepassing is. Gezien het economisch herstel precair is en gezien de grote impact van de bouwsector op onze economie is verlenging van het verlaagde BTW tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning voor het hele land meer dan noodzakelijk.

ik heb dan ook volgende vragen:

1) Is de geachte minister vertrouwd met de dringende vraag vanwege de ganse bouwsector om het verlaagde BTW-percentage van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning die tengevolge het economisch herstelplan overal van toepassing is, te verlengen tot en met minimaal 2010?

2) Kan hij bevestigen dat het verlaagde BTW tarief van 6% inzake sloop en heropbouw in alle steden en gemeenten ook in 2010 van toepassing zal zijn en dit met dezelfde modaliteiten? Zo neen, kan hij de impact op de werkgelegenheid overlopen bij schrapping van deze maatregel en dit uitvoerig toelichten? Zo ja, kan hij dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

Ik verwijs naar het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan wie de vraag eveneens gesteld werd.