Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4784

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 15 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Belgacom - Telefoonaansluitingen - Internetverbindingen - Wachttijden

Proximus
telefoon
internet
universele dienst

Chronologie

15/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009)
30/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4784 d.d. 15 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgacom is in het kader van de universele dienstverlening onderworpen aan een dienstkwaliteitsverplichting die voorziet dat 95 % van de telefoonaansluitingen (PSTN) binnen vijf werkdagen moet worden uitgevoerd (met uitzondering van gevallen waarin de klant een specifieke latere indienststellingsdatum na meer dan vijf dagen heeft aangevraagd).

Nog steeds duiken er klachten op van abonnees die te lang op hun nieuwe telefoonaansluiting dienen te wachten. Velen onder wachten tegelijk op een internetaansluiting van Belgacom (via ADSL of een andere formule).

Kan de geachte minister mij de volgende gegevens verstrekken?

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een nieuwe telefoonaansluiting wanneer de infrastructuur reeds aanwezig is?

En wanneer deze niet aanwezig is?

Haalt Belgacom de eisen in het kader van de universele dienstverlening?

Kan de geachte minister deze gegevens nader specifiëren per provincie, of indien onmogelijk per “ district area ”? Kan hij deze gegevens specifiëren in absolute waarden, of indien onmogelijk in relatieve waarden?

Wat is de gemiddelde wachttijd voor de installatie van een breedbandinternetaansluiting?

Kan hij deze gegevens eveneens nader specifiëren per provincie, of indien onmogelijk per “ district area ”?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

1-3. Wat de aansluitingstermijnen van de telefoonlijnen betreft, is Belgacom in het kader van de universele dienstverlening onderworpen aan een dienstkwaliteitsverplichting die voorziet dat 95 % van de basistelefoonaansluitingen (PSTN) binnen vijf werkdagen moet worden uitgevoerd (tenzij de klant een specifieke indienststellingsdatum opgeeft die meer dan vijf dagen verwijderd is).

In 2008 heeft Belgacom deze verplichting vervuld met een aansluitingspercentage van 95,34 % uitgevoerd binnen de voorgeschreven termijn.

4. De aansluitingstermijnen zijn uit concurrentieel en commercieel oogpunt gevoelige informatie. Daarom worden andere indicatoren dan die in verband met de verplichting van universele dienstverlening, of gegevens in absolute waarde of geografische verdelingen niet bekendgemaakt door Belgacom.

5-6. De indienststellingstermijnen van andere diensten zoals breedbandinternet zijn operationele gegevens intern aan Belgacom. Ze zijn uit concurrentieel en commercieel oogpunt gevoelig en worden om die reden niet bekendgemaakt.