Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7509

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Birma - 'Smart sanctions' - Belgisch ontwikkelingsgeld

Birma/Myanmar
noodhulp
natuurramp
hulp aan getroffenen

Chronologie

8/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7509 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 2 mei 2008 liet cycloon Nargis tijdens zijn doortocht in Myanmar een spoor van vernieling na. De cycloon eiste 100.000 levens op en werden 800.000 woningen met de grond gelijk gemaakt. De daaropvolgende dagen en maanden sprokkelde de internationale gemeenschap middelen bijeen om de wederopbouw van Myanmar te ondersteunen. Ondanks de beschikbare fondsen bereikte de ontwikkelingshulp slechts met mondjesmaat de getroffen regio. De reden hiervan moet worden gezien in de 'smart sanctions' die Europese Unie trof -en nog steeds treft- ten aanzien van het militaire junta in Naypyidaw. Na onderzoek van de Britse House of Lords bleek immers dat heel wat fondsen die werden vrijgemaakt naar aanleiding van de verwoestende doortocht van cycloon Nargis, vielen onder het pakket van 'smart sanctions' tegen Myanmar. Tot op de dag van vandaag is een groot deel van de beloofde fondsen nog steeds bevroren. Nochtans lijdt de plaatselijke bevolking nog steeds onder de gevolgen van de natuurramp van 2008. Aangezien die middelen bestemd zijn voor de meest behoeftigen van de samenleving kan men vragen stellen bij de 'slimheid' van de desbetreffende sancties. De Britse minister van Europese aangelegenheden, Chris Bryant, reageerde alvast ontsteld op dit bericht.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de minister:

1. De Belgische regering verklaarde zich in 2008 solidair met de bevolking van Myanmar door 650.000 euro noodhulp en 250.000 euro voedselhulp uit te trekken voor de getroffen regio. Hoeveel ontwikkelingsgeld heeft BelgiŽ uiteindelijk vrijgemaakt voor Myanmar?

2. Hoeveel van dat bedrag heeft tot nu toe zijn eindbestemming bereikt? Als het niet om het volledige bedrag gaat, wat is dan de reden daarvoor? Zijn net als bij de Britse ontwikkelingshulp de 'smart sanctions' van de Europese Unie hiervoor verantwoordelijk? Zo ja, wat zal de minister doen opdat die middelen snel hun eindbestemming bereiken?

3. Zijn in de afgelopen tien jaar (nog) gevallen bekend van Belgische ontwikkelingshulp die ten gevolge van (internationale) sancties de eindbestemming niet heeft bereikt?

4. Hoe wil de minister verhinderen dat in de toekomst ontwikkelingshulp geblokkeerd wordt door zogenaamde 'smart sanctions'? Acht hij een betere coŲrdinatie tussen het Europese en nationale beleidsniveau noodzakelijk om conflicten tussen beide beleidsniveaus te voorkomen? Zo ja, hoe tracht hij dit te bewerkstelligen?