Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4523

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Niet verzekerde voertuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Communicatie met de politiezones

autoverzekering
verplichte verzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6008

Vraag nr. 4-4523 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds maakt de gegevens van voertuigen waarvan het niet kan achterhalen of ze verzekerd zijn over aan de politiezone waar de vermoedelijke eigenaar woont. De directie van de Operationele Politionele Informatie (CGO) van de federale politie heeft blijkbaar tot vandaag geen zicht op de door de lokale politiezones gegeven antwoorden op de melding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

1. Zijn er plannen om de informatiestroom vanwege de lokale politiezones beter in kaart te brengen?

2. Wat is het totale aantal processen-verbaal dat opgesteld werd uit hoofde van niet verzekering tijdens de jaren 2007, 2008 en 2009?