Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5184

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel

facturering
elektronische post
BTW

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4541

Vraag nr. 4-5184 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werkgeversorganisaties en bedrijven, verenigd binnen de Belgian Task Force E-invoicing, eisen dat de elektronische factuur op voet van gelijkheid wordt gesteld met de papieren factuur. Dat zou een besparing kunnen opleveren van 3,5 miljard euro.

Vijf jaar na de invoering van de elektronische facturatie wordt slechts één procent van de facturen elektronisch verstuurd. Volgens de Belgian Task Force E-invoicing is de drempel naar de overstap vandaag te hoog. De technologische en veiligheidsvoorschriften zijn overdreven streng, vooral inzake BTW.

De secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), vraagt zich af waarom de elektronische factuur aan meer eisen moet voldoen dan de papieren factuur, terwijl het niks kost, het de bedrijven makkelijker maakt en het niet extra fraudegevoelig is. Gezien de moeilijke tijden lijkt het me meer dan noodzakelijk om in te spelen op dit besparingspotentieel gezien zowel de overheid als de bedrijven erbij winnen.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1. Hoe reageert u op de vaststelling dat vijf jaar na de invoering van de elektronische facturatie slechts één procent van de facturen elektronisch wordt verstuurd? Wat is de reden van dit lage cijfer en kan u de bottlenecks overlopen en kan u gedetailleerd aangeven welke maatregelen u gaat treffen om deze weg te werken? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2. Bent u het met mee eens dat de elektronische factuur op voet van gelijkheid moet worden gesteld met de papieren factuur? Zo ja, kan u dit uitvoerig toelichten? Zo neen, waarom niet?

3. Meent u dat andere incentives vereist zijn om de elektronische aangifte aan te moedigen? Zo ja, de welke?

4. Kan u aangeven hoeveel ambtenaren in fulltime equivalenten betrokken zijn in het verwerken van de papieren facturen wat betreft de BTW aangifte?

5. Kan u aangeven welke de financiële impact op de overheidsuitgaven zou zijn, mochten alle facturen elektronisch verwerkt worden? Wat is met andere woorden het besparingspotentieel?

6. Kan u aangeven het besparingspotentieel voor onze bedrijven mocht de elektronische facturatie de norm worden? Kan u het cijfer van 3,5 miljard euro bevestigen? Kan u uitvoerig toelichten?

7. Kan u in het bijzonder toelichten wat u gaat doen om de technologische en veiligheidsvoorschriften inzake BTW gaat aanpassen zodat de papieren aangifte en de elektronische aangifte op voet van gelijkheid staan? Kan u dit gedetailleerd overlopen alsook hierop een timing zetten?