Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4043

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 12 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Audiovisuele sector - Tax shelter - Kredietcrisis

commercialisering
financiering
audiovisuele productie
fiscale stimulans
belastingaftrek
kredietinstelling
monetaire crisis
filmindustrie
vennootschapsbelasting
steun aan ondernemingen
film

Chronologie

12/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5168

Vraag nr. 4-4043 d.d. 12 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

ING België maakte onlangs bekend te stoppen met de commercialisering van tax shelters. Deze tax shelters zijn cruciaal in de uitbouw van onze audiovisuele sector en het lag aan de basis van de vele recente successen in onze film industrie. De commercialisering van tax shelter wordt met onmiddellijke ingang stopgezet. Wel worden de contractuele verplichtingen in het kader van bestaande overeenkomsten nagekomen. ING België participeerde sinds 2007 in bijna 60 filmproducties en is bijgevolg één van de grootste spelers wat betreft de uitbouw van tax shelters. Tax shelter is één van de belangrijkste financieringsbronnen voor de filmindustrie in ons land. Het voorbije jaar werd naar schatting tussen de 60 en 80 miljoen euro geïnvesteerd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1. Heeft de minister reeds signalen opgevangen dat de audiovisuele sector problemen ondervindt voor de financiering van toekomstige projecten door het wegvallen van belangrijke spelers op deze markt en kan hij dit concreet toelichten?

2. Kan de minister aangeven hoeveel audiovisuele producties in respectievelijk 2007, 2008 en de eerste helft van 2009 (deels) gefinancierd werden via de tax shelter alsook voor welk totaalbedrag op jaarbasis en is er sprake van een afname wat betreft toekomstige projecten?

3. Hoeveel tax shelters werden er opgestart sinds januari 2009?

4. Heeft de minister reeds samengezeten met de audiovisuele sector om de gevolgen van de impact van het terugtrekken van bepaalde banken uit de commercialisering van tax shelters te bespreken? Zo ja, wanneer en wat waren de resultaten? Zo neen, waarom niet en plant u dit op korte termijn te doen?

5. Welke pistes acht u aangewezen om het opzetten van tax shelters voor de audiovisuele sector te ondersteunen en welke rol kan de overheid hierin spelen?