Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5997

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

GSM - Gebruik achter het stuur - Aantal - Database - Politiediensten - Richtlijnen - Controles

mobiele telefoon
overtreding van het verkeersreglement
politiecontrole
officiŽle statistiek
verkeersveiligheid
mobiele communicatie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
26/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4423

Vraag nr. 4-5997 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 2, 3į, van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer bestraft het niet handenvrij gebruik van de GSM achter het stuur als een overtreding van de tweede graad met een boete van 100 euro.

Tot nog toe blijft het wachten op cijfers die aantonen hoeveel dergelijke overtredingen er zijn begaan. De federale politie werkte - zo leert ons het antwoord op de mondelinge vraag nr. 439 van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu uit 2008 - aan een database waarmee deze statistieken konden worden verschaft.

1) Is deze database inmiddels in gebruik genomen?

2) Zo nee, wanneer zou deze operationeel worden?

3) Zo ja, hoeveel overtredingen zijn er reeds vastgesteld sinds de operationalisering van de database en is een opsplitsing mogelijk tussen personenwagens en vrachtwagens?

4) Welke richtlijnen hanteren de politiediensten ter zaken?

5) Wordt er gericht gecontroleerd op bellen achter het stuur?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

Het geacht lid vindt in bijlage het antwoord op zijn vragen.

1. en 2. Deze databank werd inmiddels in gebruik genomen, maar bevindt zich nog in een validatiefase. De cijfers die ervan worden vrijgegeven kunnen dus enkel als voorlopig beschouwd worden.

3. In de tabel hieronder wordt voor de jaren 2006 tot 2008, het aantal overtredingen “GSM achter het stuur” weergegeven per voertuigtype.


4. Het gsm gebruik achter het stuur is één van de prioriteiten in het actieplan “verkeersveiligheid” van de federale wegpolitie. Alle buitendiensten nemen een repressieve houding aan bij deze problematiek en bovendien vervullen de politieambtenaren zelf een voorbeeldfunctie in dit kader.

5. Aan deze problematiek wordt permanent aandacht besteed. Naast dit werd van 27 juli 2009 tot en met 28 augustus 2009 een zomercampagne “rijden en bellen” georganiseerd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), waarbij de federale wegpolitie in totaal 672 overtredingen heeft vastgesteld en geverbaliseerd, in het bijzonder tijdens de laatste week van de campagne.