Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5183

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Handheld meter - Meten van de bloedstolling - Verlaging van het BTW-tarief - Stand van zaken

medisch en chirurgisch materiaal
BTW-tarief
bloedziekte

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
9/12/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4533

Vraag nr. 4-5183 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De handheld metertjes en toebehoren waarmee de diabetespatiŽnt de glucose kan meten, zijn onderhevig aan het BTW-tarief van 6 %. Voor de handheld metertjes die patiŽnten met trombofilie gebruiken om hun bloedstolling (INR) te meten, geldt een btw-tarief van 21 %. Een daling van het BTW-tarief zou leiden tot een dubbel voordeel: verhoogde BTW-inkomsten en verminderde uitgaven in de verplichte ziekteverzekeringen.

In antwoord op een eerder gestelde vraag antwoordde de geachte minister dat gegeven de Europese regelgeving, zulke verlaging van het BTW-tarief technisch tot de mogelijkheid behoort. De betrokken meter dient daartoe evenwel toegevoegd te worden aan de lijst van instrumenten die voor een BTW-verlaging in aanmerking komen die ter advies aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zal worden voorgelegd (zie onder meer: vraag nr. 82 van volksvertegenwoordiger Rik Daems van 28 april 2008, Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden, 2007-2008, nr. 52-16 van 5 mei 2008, blz. 2784). De minister van Sociale Zaken stelt echter dat het BTW-tarief op medische hulpmiddelen een aangelegenheid is van de minister van FinanciŽn (mondelinge vraag nr. 5422 van volksvertegenwoordiger Yolande Avontroodt, Kamer van volksvertegenwoordigers, Integraal Verslag, CRIV 52 COM 266, blz. 13).

Concreet betreft de gevraagde maatregel een aanpassing van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 dat uitvoering geeft aan artikel 37 van het BTW-wetboek.

1. a) Heeft de geachte minister inmiddels reeds overlegd met zijn collega van Sociale Zaken?

b) Zo ja, wat was hiervan het resultaat?

2. Werden de betrokken administraties onderricht om het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 ter zake aan te passen?

3. Wanneer zal de patiŽnt met trombofilie die zelf zijn bloedstolling (INR) meet, het verlaagd BTW-tarief van 6 % op de handheld INR meter en zijn toebehoren kunnen genieten?

Antwoord ontvangen op 9 december 2009 :

Ik verwijs hiervoor integraal naar het antwoord op de parlementaire vraag nr. 212 van 19 februari 2009 van mevrouw Avontroodt, volksvertegenwoordigster (Vragen en Antwoorden, Kamer, G.Z. 2008-2009, nr. 50, 23 februari 2009, blz.202-203).