Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4988

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 6 november 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Dienstencheques - Fraude

bijkomend voordeel
fraude

Chronologie

6/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5523

Vraag nr. 4-4988 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het systeem van de dienstencheques is een groot succes. Toch duiken geregeld signalen op van fraude. Zo is er sprake van poetsvrouwen die elkaar met dienstencheques betalen, zonder er diensten voor te leveren. Het gebeurt ook dat poetsvrouwen een week niet “nodig” zijn bij het gezin waar ze poetsen, en dus eigenlijk verplicht verlof hebben. In dat geval kopen ze de dienstencheque aan aankoopprijs over van het gezin waar ze werken, en bezorgen die vervolgens aan hun werkgever. Het gezin maakt zo geen verlies. En de poetsvrouw zelf krijgt vervolgens van haar werkgever enkele euro's extra (terwijl ze niet gewerkt heeft).

1.Hoeveel fraudegevallen zijn er sinds de invoering van het systeem per jaar vastgesteld?

2.Hoeveel hiervan zijn uniek en zijn er meerdere misbruiken per leverancier van diensten vastgesteld?

3.Hebt u van deze cijfers een uitsplitsing per provincie?

4.Wat is de financiële en budgettaire implicatie van deze misbruiken?

5.Zijn de fraudevormen terug te brengen tot een aantal types? Zo ja, de welke?

6.Welke stappen worden ondernomen om deze misbruiken tegen te gaan?