Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5794

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - De Post - Gebruik van alcohol of drugs op werk - Aantal gevallen - Tuchtprocedure - Sancties - Alcohol- en drugsbeleid

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
alcoholisme
drugverslaving
administratieve sanctie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4426

Vraag nr. 4-5794 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het valt wellicht op elke werkvloer voor dat personeelsleden zich te buiten gaan aan het gebruik van alcohol of drugs waardoor er (veelal met onmiddellijke ingang) een einde wordt gesteld aan de arbeidsrelatie.

1. In hoeveel gevallen werd in 2005, 2006, 2007 en 2008 middelenmisbruik vastgesteld bij:

a) treinbestuurders;

b) treinbegeleiders;

c) onthaalbedienden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en van De Post;

d) dispatchingpersoneel van de NMBS;

e) postbodes?

2. In hoeveel van deze gevallen gaf dit aanleiding tot een tuchtprocedure en welke waren de opgelegde sancties?

3. Welk specifiek beleid voeren de NMBS en De Post om middelengebruik tegen te gaan?