Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5878

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden

bouwnijverheid
BTW-tarief
verbetering van woningen
monetaire crisis

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
8/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4579

Vraag nr. 4-5878 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijna een kwart van de Vlaamse bouwondernemers vreest in moeilijkheden te komen als de crisis nog lang aanhoudt. Dat blijkt uit de bouwbarometer van Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf. De barometer komt voor het derde kwartaal van 2009 uit op 100,2 punten. Dat betekent dat er bij de bedrijfsleiders evenveel optimisten als pessimisten zijn. Zo denkt 54 procent dat de bodem van de crisis nog niet bereikt is.   "Een herstel van de bouw is nog niet aan de orde en wordt pas in de tweede jaarhelft van 2010 verwacht", tenminste als "de overheid blijft investeren en de herstelmaatregelen verlengd worden", zegt Bouwunie. Als de crisis blijft aanslepen, vreest een deel van de aannemers problemen als moeilijkheden als betalingsproblemen (63 procent), te weinig werk (54 procent), ontslagen (29 procent) en faillissement (22 procent). De meest positieve geluiden komen uit de renovatiesector; de ondernemingen die vooral met bedrijfsbouw bezig zijn, hebben het daarentegen erg moeilijk. Het segment van de nieuwbouw van woningen gaat een erg moeilijk 2010 tegemoet als de BTW-maatregelen niet verlengd worden, zegt Bouwunie. In het kader van de economische herstelmaatregelen besliste de federale regering onder meer om de BTW in de bouw te verlagen naar 6 procent op de eerste schijf van 50 000 euro wanneer men in 2009 een nieuwe woning bouwt of aankoopt. Deze maatregel is uiterst succesvol en voorkomt veel ontslagen. Gezien het economisch herstel precair is en gezien de grote impact van de bouwsector op onze economie is verlenging van de BTW verlaging inderdaad noodzakelijk.

Is de geachte minister vertrouwd met de vraag vanwege de ganse bouwsector om de verlaagde BTW-maatregelen van 2009 te verlengen met minstens een jaar en kan hij de impact tot op heden van deze maatregel aangeven wat betreft het behoud van werkgelegenheid?

Kan hij bevestigen dat de verlaagde BTW ook in 2010 van toepassing zal zijn en dit met dezelfde modaliteiten? Zo neen, kan hij de impact op de werkgelegenheid overlopen bij schrapping van deze maatregel? Zo ja, kan hij dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.