Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7085

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 5 maart 2010

aan de minister van Landsverdediging

Belgische missie in Afghanistan - Gevolgen van de Nederlandse terugtrekking

Afghanistan
NAVO
multinationale strijdmacht
strijdkrachten in het buitenland

Chronologie

5/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
12/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-7085 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 20 februari 2010 viel de Nederlandse regering ten gevolge van interne onenigheid betreffende haar militaire missie in Afghanistan. Aangezien deze missie eind augustus 2010 ten einde loopt, wordt over enkele maanden een totale terugtrekking van de Nederlandse strijdkrachten verwacht. Het gaat over vier F16-gevechtsvliegtuigen en 1 800 militairen die voornamelijk in de provincies Uruzgan en Kandahar zijn gestationeerd.

Deze terugtrekking brengt niet onbelangrijke gevolgen met zich mee voor de Belgische militaire missie in Afghanistan. BelgiŽ zit immers samen met Nederland in een F16-smaldeel. Bijgevolg geeft de Nederlandse overheid door haar terugtrekking een grote verantwoordelijkheid aan de Belgische F16-gevechtsvliegtuigen.

Er zijn ook Belgische militairen actief in Kandahar. Door de aftocht van de Nederlandse strijdkrachten wordt er in deze provincie toenemende instabiliteit verwacht.

Dit doet enkele vragen rijzen, waarop ik van de geachte minister graag een antwoord zou krijgen:

1. Volstaan de bestaande zes F16-gevechtsvliegtuigen om, waar nodig, de troepen van de International Security Assistance Force (ISAF) vanuit de lucht te steunen?

2. Kan hij garanderen dat de vier Nederlandse F16-vliegtuigen tijdig worden vervangen door andere partners van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zodat we niet in de situatie komen dat enkel ons land moet instaan voor de volledige luchtondersteuning van de ISAF-missie? Zo neen, kan hij dat dan uitvoerig toelichten? Zo ja, welke stappen heeft hij hiervoor al ondernomen, gelet op de urgente situatie? Wie gaat ons bijstaan?

3. Houdt de terugtrekking van de Nederlandse F16-gevechtsvliegtuigen een mogelijke verruiming in van het takenpakket van de Belgische F16-gevechtsvliegtuigen?

4. Komt de veiligheid van de op de grond gestationeerde militairen in het gedrang? Zo ja, welke bijkomende veiligheidsgaranties wil hij geven?

Antwoord ontvangen op 12 april 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. De zes Belgische F-16 zijn onderdeel van een multinationaal dispositief. Deze bijdrage vertegenwoordigt 25 % van de gevechtsvliegtuigen die ingezet worden door International Security Assistance Force (ISAF). Nederland levert twee vliegtuigen.

2. Indien Nederland haar twee F-16’s zou terugtrekken, zal de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) een evaluatie moeten opmaken van de impact hiervan op de operatie ISAF en indien toepasselijk een vraag voor een bijkomende inspanning indienen bij de bijdragende naties. Tot op vandaag is er aan België noch aan een ander land een vraag in die zin gesteld.

3. Eén van de denkpistes die de NAVO moet bestuderen in geval van terugtrekking van de Nederlandse F-16, is het absorberen van de zendingen die toegewezen zijn aan de Nederlanders door het overgebleven dispositief. Deze analyse moet ook rekening houden met de nieuwe ontwikkelingen betreffende de veiligheidssituatie in Afghanistan.

4. De NAVO zal niet toelaten dat de veiligheid van zijn troepen enige tekortkoming vertoont. Indien een gebrek in dit domein vastgesteld of verwacht wordt, dan zal snel een oplossing gevonden worden om de uitvoering van de opdracht niet in gevaar te brengen. Dit is de verantwoordelijkheid van alle leden van de Alliantie.