Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5485

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Kleinhandelszaken en kapperssalons - Badplaatsen en toeristische centra - Tewerkstelling op zondag - Controles

verkooppunt
haar- en schoonheidsverzorging
toeristisch gebied
arbeidsrecht
zondagswerk
arbeidsinspectie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4427

Vraag nr. 4-5485 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen en toeristische centra kunnen ook buiten het toeristische seizoen tijdens een aantal zondagen personeel tewerk stellen. Het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra was tot de zomer van 2007 het wettelijk kader. Toen kwam het nieuw koninklijk besluit van de toenmalige minister van Werk Van Velthoven (koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra). Einde 2008 werd dit koninklijk besluit opnieuw versoepeld (koninklijk besluit van 28 september 2008 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra).

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voert controles uit op de naleving van deze regelgeving.

Kan de geachte minister cijfers verschaffen over uitgevoerde controles, vastgestelde overtredingen, waarschuwingen en pro justitia's:

- vanaf 2000 tot vandaag;

- meerbepaald onder het koninklijk besluit van 7 november 1966, dat van 9 mei 2007 en dat van 28 september 2008;

- enerzijds bij de badplaatsen en anderzijds bij de toeristische centra?