Auteurs- en sprekersregister betreffende "Destexhe Alain" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Center for Global Development" - Rapport "2005 Commitment to Development Index" - Rangschikking van BelgiŽ (Rangschikking van donorlanden) (3-3474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4626 3-53 p. 4626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5534-5536 3-60 p. 5534-5536 (PDF)
"E-government" - Federaal portaalproject (Europese studie over de ontwikkeling van publieke on line-diensten - Federaal portaalproject : aanbesteding bij inschrijving) (2-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2491-2492 2-47 p. 2491-2492 (PDF)
18de jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee (Vilnius, 29 juni - 3 juli 2009) (4-1399)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Alain Destexhe (S)
4-1399/1
p. 1-22 4-1399/1 p. 1-22 (PDF)
9e wintervergadering van de parlementaire Assemblee van de OVSE (Wenen, 18-19 februari 2010) (4-1682)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Alain Destexhe (S)
4-1682/1
p. 1-24 4-1682/1 p. 1-24 (PDF)
Aandelenoptie - Belasting (2-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3722 2-66 p. 3722 (PDF)
Aangetekende e-mail - Invoering in de Belgische wetgeving (2-1288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1809 2-37 p. 1809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2210-2211 2-43 p. 2210-2211 (PDF)
Aankoop van voertuigen door niet-ingezetenen (Inschrijving) (1-1455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4698 1-89 p. 4698 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4860 1-92 p. 4860 (PDF)
Aanpassing van de kleine slachthuizen voor pluimvee aan de richtlijnen 93/43/EEG en 92/116/EEG      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 496 1-11 p. 496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 575 1-12 p. 575 (PDF)
Aanvullende pensioenen in de interne markt - Gegevens vermeld in het groenboek (1-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-71
p. 3698 1-71 p. 3698 (PDF)
Administratie van de BTW en administratie van de Directe Belastingen - Wijziging van de dossiers van de BTW-plichtigen - Antwoord van de belastingplichtigen - Termijn (Harmonisering van de termijnen inzake BTW en directe belastingen) (3-994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1270-1271 3-21 p. 1270-1271 (PDF)
Administratie van de Directe Belastingen. - Belastingplichtigen met een persoon ten laste - Bezwaarschrift - Raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen (Tegenstrijdigheid met de gegevens opgenomen in de belastingaangifte) (3-995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1271-1272 3-21 p. 1271-1272 (PDF)
Adoptie van kinderen in Centraal-Afrika      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-43
p. 2113-2114 1-43 p. 2113-2114 (PDF)
Aids - Internationale strijd - Belgisch beleid - Stand van zaken (4-6403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6403
Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van BelgiŽ (4-6401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6401
Artsen - Administratieve taken (4-3124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3124
Asbest - Chrysotiel - Lijst van gevaarlijke stoffen van het Verdrag van Rotterdam - Weigering van sommige landen om de stof aan de lijst toe te voegen (3-6138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8681 3-80 p. 8681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9729-9730 3-87 p. 9729-9730 (PDF)
Asbest - InterministeriŽle werkgroep - Oprichting - Samenstelling (Registratie asbestgerelateerde aandoeningen) (2-1722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2478-2479 2-47 p. 2478-2479 (PDF)
Asbest - Verwijdering in ziekenhuizen (2-1121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1487-1488 2-30 p. 1487-1488 (PDF)
Asbest - Verwijdering in ziekenhuizen (2-1122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1492 2-30 p. 1492 (PDF)
Asielaanvraag - Procedure - Termijnen (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, Raad van State) (3-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2917-2918 3-38 p. 2917-2918 (PDF)
Asielprocedures - Pro-deoadvocaten - Vergoeding.- (3-2278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2879 3-38 p. 2879 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3179-3180 3-41 p. 3179-3180 (PDF)
Atomium - Foto's - Publicatie - Betaling van auteursrechten (4-3338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3338
Au-pairmeisjes - Verblijfsvergunning - Toekenning - Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen - Disfuncties - Wettelijke en reglementaire basis - Cijfers (4-7309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7309
Auteursrechten op fotokopieŽn - Administratieve formaliteiten (1-1016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805 1-73 p. 3805 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4218-4219 1-80 p. 4218-4219 (PDF)
BTW - Diensten op het vlak van handelsarbitrage (1-1464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4702 1-89 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4828-4829 1-91 p. 4828-4829 (PDF)
BTW - Kinderoppas in crŤches (1-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4702 1-89 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4906 1-93 p. 4906 (PDF)
BTW - Laboratoriumonderzoek (1-1461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4702 1-89 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4946-4948 1-94 p. 4946-4948 (PDF)
BTW - Lector tewerkgesteld in een handelsvennootschap (1-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4602 1-87 p. 4602 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4826 1-91 p. 4826 (PDF)
BTW - Wederverkoop van gebruikte goederen door belastingplichtigen zonder recht op aftrek (1-1465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4702 1-89 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4867-4868 1-92 p. 4867-4868 (PDF)
BTW-aftrek voor vennootschappen die personen vervoeren (Taxis - Vervoer per limousine)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 627-628 1-13 p. 627-628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 753 1-15 p. 753 (PDF)
BTW-aftrek door banken (1-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4702 1-89 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4829 1-91 p. 4829 (PDF)
Babylopers - Gebreken - Reglementering (1-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3497 1-68 p. 3497 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4129 1-79 p. 4129 (PDF)
Bank van De Post - Rekeningen-courant - "Beheerskosten 2004" - Speciaal tarief voor zestigplussers (3-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 970-971 3-15 p. 970-971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1185-1187 3-19 p. 1185-1187 (PDF)
Bechnische CoŲperatie (BTC) - Taalkaderselgische Ontwikkelingssamenwerking - Belgische (4-7266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7266
Bedrijfsvoorheffing - Forfaitaire vermindering in het Vlaams Gewest - Afwezigheid van identieke maatregelen in het Waals gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jobkorting) (4-3004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3004
Bedrijven die zich bezighouden met elektronische handel - Betaling van belastingen (2-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1520 2-31 p. 1520 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3857-3859 2-69 p. 3857-3859 (PDF)
Begrip "Combined Joint Task Force"      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-22
p. 1124-1125 1-22 p. 1124-1125 (PDF)
Behandelingen in schrijnende gevallen - Myelofibrose - Terugbetaling - Afschaffing - Behandelingen met erythropoietine (EPO) (4-3821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3821
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belasting op de beroepsinkomsten van de werknemers van bijkantoren van Belgische vennootschappen (Bijkantoren in het buitenland) (1-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4701 1-89 p. 4701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4867 1-92 p. 4867 (PDF)
Belastingen - Kosten van een drink bij het betrekken van een nieuwe zaak      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2499 1-50 p. 2499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2700-2701 1-53 p. 2700-2701 (PDF)
Belgacom - Alternatieve operatoren - Basisabonnement - Facturering (3-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2070-2072 3-30 p. 2070-2072 (PDF)
Belgacom - Internettarieven (2-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 379-380 2-9 p. 379-380 (PDF)
Belgacom - Phone Mail-dienst - Automatische oproep - Dubbele facturering (Onregelmatigheden) (3-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1027-1028 3-16 p. 1027-1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1187-1188 3-19 p. 1187-1188 (PDF)
Belgacomtarieven en Internet (1-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4408 1-84 p. 4408 (PDF)
  Bul. 1-92
p. 4840 1-92 p. 4840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4894-4895 1-93 p. 4894-4895 (PDF)
Belgisch leger - Herstructurering - Bevel paracommando - Afschaffing (Gevolg op onze internationale verbintenissen en op onze capaciteit om, in geval van crisis, te kunnen reageren) (3-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 925-926 3-14 p. 925-926 (PDF)
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer - Werking - Terugbetaling van schuldvorderingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1867 1-38 p. 1867 (PDF)
Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten (4-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7177
Belgische deelname aan de NAVO      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1393 1-29 p. 1393 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1603-1605 1-32 p. 1603-1605 (PDF)
Belgische diplomatie - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhouding (4-7176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7176
Belgische nationaliteit - Aanvragen - Wijzen van toekenning - Statistieken (Opsplitsing per gewest) (3-2460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3166 3-41 p. 3166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3298-3299 3-42 p. 3298-3299 (PDF)
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys) (4-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1167
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys) (4-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2538
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys) (4-1031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1031
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys) (4-1032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1032
Belgische ondernemingen - Administratieve vereenvoudiging (1-671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3282-3283 1-64 p. 3282-3283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3416-3417 1-66 p. 3416-3417 (PDF)
Belgische pedofielen aangehouden in Thailand - Vervolging in BelgiŽ      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1389 1-29 p. 1389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1462 1-30 p. 1462 (PDF)
Belgische waarnemers in de Palestijnse autonome gebieden tijdens de verkiezingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 582 1-12 p. 582 (PDF)
BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen (4-2243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2243
BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen (4-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-806
Beroep van "perfusionist" - Definitie (Tijdelijk vervangen van vitale functies van een patiŽnt) (3-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 905 3-14 p. 905 (PDF)
Beroep van verloskundige - Wijziging KB nr. 78 van 10 november 1967      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2626-2627 1-52 p. 2626-2627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2749 1-54 p. 2749 (PDF)
Beslissing van het Monetair Comitť van de Europese Unie om muntstukken van een, twee, vijftig ... cent in omloop te brengen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-25
p. 1247-1248 1-25 p. 1247-1248 (PDF)
Betrekkingen tussen de Administratie van Pensioenen en de Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven (1-850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3592-3593 1-69 p. 3592-3593 (PDF)
Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria (4-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4900
Beweging tegen racisme, antisemitisme en xenofobie (MRAX) - Financiering - Subsidies - Bedragen - Criteria (4-5521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5521
Bezetting van de ambassade van de voormalige socialistische federale republiek ZuidslaviŽ door de vertegenwoordigers van ServiŽ en Montenegro      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 80 1-3 p. 80 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 209-210 1-5 p. 209-210 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bijdrage van de alimentatieplichtigen in de verblijfkosten van een persoon opgenomen in een OCMW-rusthuis (1-1187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4123-4125 1-79 p. 4123-4125 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4462-4466 1-84 p. 4462-4466 (PDF)
Boeken -Prijzen - Boeken uitgegeven in Frankrijk en verdeeld in BelgiŽ - Tabel - Afschaffing (4-2865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2865
Brussel - Criminaliteit - Statistieken (4-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-485
Brussel - Criminaliteit - Statistieken (4-630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-630
Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken (4-4351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4351
Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken (4-5991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5991
Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers (4-4950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4950
Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers (4-6048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6048
Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen (4-2041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2041
Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen (4-2042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2042
Btw - Belastbare gebouwen - Terbeschikkingstelling - Wijziging van de exploitatievoorwaarden (4-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1052
Btw - Buitenlandse instelling met dezelfde juridische entiteit - Levering van diensten (4-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1049
Btw - Registratierechten - Cumul - Regelgeving Waals Gewest (4-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1050
Btw - Subsidies - Recht op aftrek (4-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1048
Btw - Subsidies - Recht op aftrek (4-2248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2248
Btw - Subsidies - Recht op aftrek (4-5146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5146
Btw - Verhuur van pleziervaartuigen - Toepassing van artikel†44, ß3, 2ļ, van het BTW-Wetboek - Commentaar nr.†6/894 van de belastingadministratie (4-1054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1054
Btw - Verhuurdiensten van roerende goederen - Plaats van de prestaties - Toepassing van artikel†44 van het BTW-Wetboek (4-1053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1053
Btw -Erfpachtovereenkomst voor nieuw gebouw - Concessie - Belastbare basis (4-1051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1051
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
Chronisch zieken - Voorschriften (2-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1604-1605 2-33 p. 1604-1605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1666 2-34 p. 1666 (PDF)
Co-ouderschap - Studiebeurzen - Voordelen voor grote gezinnen - Energiecheques voor gezinnen met een laag inkomen (2-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1328 2-28 p. 1328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1617 2-33 p. 1617 (PDF)
CoaguChek (Apparaat dat patiŽnten de mogelijkheid biedt de stollingstijd van het bloed thuis te controleren) - Terugbetaling (4-7264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7264
Collectieve pensioenfondsen - Artikel 7 van de programmawet van 12 december 1997 - Goedkeuring van het koninklijk besluit (2-1129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1522 2-31 p. 1522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1587-1588 2-32 p. 1587-1588 (PDF)
Commissie belast met het onderzoek van de eisen van de Hoge Raad van oorlogsvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers in overleg met de representatieve verenigingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1291-1292 1-26 p. 1291-1292 (PDF)
Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen van 7 januari 2010 - Toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4-7105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7105
Conferentie "Vrede & Verzoening" (Awepa, partnerschap tussen Europese en Afrikaanse parlementsleden - Voorstelling van het boek "Alles gaat voorbij, behalve het verleden" door de heer Luc Huyse over het thema gerechtigheid, waarheid en verzoening na grove schendingen van de mensenrechten - Het Internationaal Strafhof) (4-1535)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Alain Destexhe
4-1535/1
p. 1-32 4-1535/1 p. 1-32 (PDF)
Congo - Militaire samenwerking - Balans sedert 2003 - Kostprijs (4-3048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3048
Congo - Militaire samenwerking - Balans sinds 2003 (4-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2207
Congo - Samenwerking - Bedrag van de financiŽle steun sinds januari 2007 - Evaluatie (4-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2209
Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering (2-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2479 2-47 p. 2479 (PDF)
Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering (2-1775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2489 2-47 p. 2489 (PDF)
Controles door het Instituut voor Veterinaire Keuring - Keuring van gevogelte      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2154 1-44 p. 2154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2467-2468 1-49 p. 2467-2468 (PDF)
Conventionele wapens - Verdrag (VN - Ontwerpresolutie - Vastleggen van internationale gemeenschappelijke regels voor invoer, uitvoer en overdracht van lichte wapens) (3-7209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10237-10238 3-89 p. 10237-10238 (PDF)
Corruptie - Klassement van Transparency International van de perceptie van de beleidsmakers over de corruptie in de wereld - Plaats van BelgiŽ (3-5235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7117 3-70 p. 7117 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7418-7420 3-71 p. 7418-7420 (PDF)
De Belgacom-tarieven voor de toegang tot Internet en de uiteenlopende tarieven voor de mobiele telefoons (1-1105)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-247
p. 7168 1-247 p. 7168 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Cidex-crisis (Besmetting in een aantal ziekenhuizen door het gebruik van een inactief antisepticum Cidex) (2-604)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 85-89 2-161 p. 85-89 (PDF)
De Conferentie over racisme in GenŤve (Durban II - Nut - Verdeeldheid binnen EU - Houding van BelgiŽ - Omstreden toespraak president Iran - Aanvallen op IsraŽl en strafbaarstelling van godslastering - Zwakke slotverklaring) (4-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 10-15 4-75 p. 10-15 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De Financietoren (Brussel - Verkoop aan een Nederlandse bouwmaatschappij - Huurcontract - Jaarlijkse kosten van de lease back - Asbestverwijdering - Huisvesting belastingambtenaren) (2-812)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-172
p. 27-28 2-172 p. 27-28 (PDF)
De Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekennen van visa (4-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-396
De NGO-financiering (1-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-178
p. 5245-5248 1-178 p. 5245-5248 (PDF)
De NGO-financiering (1-837)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-178
p. 5245-5248 1-178 p. 5245-5248 (PDF)
De Orde van geneesheren (Hervorming) (1-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-161
p. 4300-4301 1-161 p. 4300-4301 (PDF)
De Post - AbsenteÔsme (3-3339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4487-4488 3-52 p. 4487-4488 (PDF)
De Post - Modernisering (2-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1813 2-37 p. 1813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1909-1910 2-38 p. 1909-1910 (PDF)
De Post - Portvrijdom - Totale kostprijs in 2008 (4-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3125
De Tsjetsjeense crisis      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29 COM
p. 206-210 1-29 COM p. 206-210 (PDF)
De Viagra-pil (Erectiepil : registratie, prijs, terugbetaling) (1-883)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-186
p. 5410-5411 1-186 p. 5410-5411 (PDF)
De Viagra-pil (Geneesmiddel tegen mannelijke impotentie) (1-990)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-213
p. 6212 1-213 p. 6212 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie betreffende het totale opsplitsen van het aansluitnet [Eindstuk dat de huizen verbindt met het telefoonnet] (Informatienetwerk : nieuwe operatoren - Belgacom - Internet) (2-235)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-42
p. 14-15 2-42 p. 14-15 (PDF)
De aanhouding van HissŤne Habrť en zijn uitwijzing naar BelgiŽ (Bestrijding van de straffeloosheid van misdadigers tegen de mensheid op wie het Internationaal Strafhof geen vat heeft) (3-936)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-145
p. 16-18 3-145 p. 16-18 (PDF)
De adoptie van ZaÔrese kinderen door Belgische gezinnen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86
p. 2291-2293 1-86 p. 2291-2293 (PDF)
De afwezigheid van de voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het Overlegcomitť federale Staat/deelgebieden      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-91 COM
p. 718-719 1-91 COM p. 718-719 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De arrestatie van de heer Ndindiliyimana en het lot van de andere verdachten van de volkenmoord in Rwanda die in BelgiŽ verblijven (Voormalig hoofd van de Rwandese rijkswacht - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-119)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 29-31 2-26 p. 29-31 (PDF)
De arrestatie van een Turkse militante (Fehriye Erdal - Crimineel feit in BelgiŽ - Terroristisch feit in Turkije - Weigering om uitlevering - Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter) (2-349)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 14-16 2-72 p. 14-16 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De besmetting door het gebruik van het inactieve antisepticum Cidex in een aantal ziekenhuizen (2-318)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 58-67 2-92 p. 58-67 (PDF)
De betrekkingen met Algerije      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De conclusies inzake het disciplinaire onderzoek tegen majoor Peter Maggen (en tegen andere officieren - Dossier moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (1-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Verhofstadt aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-211
p. 6131-6133 1-211 p. 6131-6133 (PDF)
De crash van Eindhoven op 15 juli 1996 (C 130) (1-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-164
p. 4367-4369 1-164 p. 4367-4369 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De dood van tien Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-16
p. 342-343 1-16 p. 342-343 (PDF)
De dreiging van Iran en de dreiging van de nucleaire proliferatie (3-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 51-53 3-83 p. 51-53 (PDF)
De drie Belgen die opgesloten zijn in Congo (Plicht om te waken over veiligheid en goede behandeling - RepatriŽring) (4-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 6-8 4-72 p. 6-8 (PDF)
De elektriciteitsprijs (Plan van de regering om de prijs te verminderen - Beslissing van de Vlaamse regering om gratis kilowatts toe te kennen - Aandeel dat gaat naar de gemeenten en intercommunales) (2-680)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-134
p. 22-24 2-134 p. 22-24 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De eventuele verhuizing van NACISA naar Den Haag      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse zaken
1-7
p. 151-152 1-7 p. 151-152 (PDF)
De evolutie van het Belgische beleid inzake ontwikkelingshulp in het gebied van de Grote Meren (Burundi, Rwanda, e.a.) (1-535)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Bespreking
1-211
p. 6136-6139 1-211 p. 6136-6139 (PDF)
De financiering van MRAX door de federale overheid en de opvolging van deze vereniging in het kader van de Rondetafels van de interculturaliteit (Beweging die kritiek op de islam gelijk stelt aan etnische haat - Concept islamofobie - Integrisme) (4-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-109
p. 15-16 4-109 p. 15-16 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De gekke-koeienziekte      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-37
p. 843-844 1-37 p. 843-844 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De geplande pensioenhervormingen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-53 COM
p. 432-441 1-53 COM p. 432-441 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht (Wet van 16 juni 1993 : bevoegdheid van Belgische rechtbanken om inbreuken begaan in het buitenland te berechten - Immuniteit van buitenlandse staatshoofden in functie - Mogelijke wijziging van de wet van 1993) (2-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 48-56 2-128 p. 48-56 (PDF)
De hepatitis C-gevallen in BelgiŽ en het verband met de bloedtransfusies in 1989 en 1990 (2-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minsiter van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 14-21 2-161 p. 14-21 (PDF)
De hervorming van de ontwikkelingssamenwerking (NGO's : communautair aspect) (1-845)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-178
p. 5245-5248 1-178 p. 5245-5248 (PDF)
De hervorming van het ABOS en de omvorming tot het DOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3531-3533 1-131 p. 3531-3533 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Destexhe en Mahoux en stemming over de gewone motie
1-34
p. 803-804 1-34 p. 803-804 (PDF)
De kernreactor van Kinshasa (Probleem van veiligheid en bescherming - Actie van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) (3-1511)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 17-19 3-216 p. 17-19 (PDF)
De kleding van onze strijdkrachten (Vergoedingen - Strijdkrachten met missie in het buitenland)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-67 COM
p. 534-536 1-67 COM p. 534-536 (PDF)
De liberalisering van de Belgische domeinnamen op het internet (2-428)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 13-16 2-87 p. 13-16 (PDF)
De loterijen, de weddenschappen en de kansspelen op Internet (2-392)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 28-29 2-81 p. 28-29 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De moord op Belgische paracommando's en burgers in Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-51
p. 1178-1179 1-51 p. 1178-1179 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De moord op korporaal Olivier Gossye (Voormalig JoegoslaviŽ - Vukovar)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-91
p. 2392-2393 1-91 p. 2392-2393 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes) (2-470)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De nieuwe conventie van de Europese Unie inzake uitlevering (Besluitvorming op Europees vlak - Problematiek van de verdragen - Basken : ETA-militanten)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-70
p. 1825-1829 1-70 p. 1825-1829 (PDF)
De noodzakelijke reorganisatie van het ABOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
De ontmanteling van een verdacht terrorismenetwerk (Vrouwelijke kamikaze van Belgische afkomst - Terroristische dreiging - Actie ten aanzien van het aanzetten tot moord) (3-889)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-137
p. 9-11 3-137 p. 9-11 (PDF)
De oprichting van de "Belgische Technische Ontwikkelingssamenwerking" in de vorm van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3531-3533 1-131 p. 3531-3533 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-1174)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobilitiet en Vervoer
2-260
p. 25-26 2-260 p. 25-26 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 35-40 2-107 p. 35-40 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De organisatie van een netwerk voor psychosociale begeleiding van kinderen in het Brusselse Gewest (Pedo-psychiatrische bedden) (1-1016)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-222
p. 6427-6428 1-222 p. 6427-6428 (PDF)
De plaats van BelgiŽ in de Global Gender Gap Index (4-919)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-93
p. 22-23 4-93 p. 22-23 (PDF)
De postzegels en de omschakeling naar de euro (2-747)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-159
p. 23 2-159 p. 23 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens het adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (S), het adviescomitť voor maatschappelijke emancipatie (K) en het federaal adviescomitť voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de heren Alain Destexhe (S) en Herman De Croo (K) en de dames Vanessa Matz (S) en Alexandra Colen (K)
4-1606/5
p. 1-15 4-1606/5 p. 1-15 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De regularisatie van Rwandezen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan het misdrijf genocide (o.a. Vincent Ntezimana, die momenteel voor het Hof van Assisen te Brussel terechtstaat) (2-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 17-20 2-119 p. 17-20 (PDF)
De reis van president Clinton naar Rwanda (1-832)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-176
p. 5174-5175 1-176 p. 5174-5175 (PDF)
De rellen in Brussel (Rassenrellen - Migrantenkinderen - Repressie) (4-897)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-89
p. 33-35 4-89 p. 33-35 (PDF)
De renovatie van het Berlaymont-gebouw en de vestiging van de Europese instellingen te Brussel      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-31 COM
p. 220-226 1-31 COM p. 220-226 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De resultaten van het bezoek van de minister aan Algiers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De rol van de Belgische strijdkrachten in de NAVO-vredesmacht voor BosniŽ en KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-10 COM
p. 74-78 1-10 COM p. 74-78 (PDF)
De samenwerking met Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4
p. 45-46 1-4 p. 45-46 (PDF)
De schadeloosstelling van de Cidex-slachtoffers (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-431)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 35-40 2-107 p. 35-40 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van BelgiŽ en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
  1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De sociale uitkeringen van Marc Dutroux (1-415)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-68
p. 1768-1773 1-68 p. 1768-1773 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Destexhe en stemming over de gewone motie
1-69
p. 1800 1-69 p. 1800 (PDF)
De staat van een aantal beschermde gebouwen waarvoor de federale overheid bevoegd is (Kerk van Laken - Hotel Gresham, Koningsplein Brussel)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-92
p. 2451-2456 1-92 p. 2451-2456 (PDF)
De stijging van de uitgaven in de sector van de geneeskundige verzorging (Besparingsmaatregelen)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-84 COM
p. 656-663 1-84 COM p. 656-663 (PDF)
De stijging van de uitgaven voor geneeskundige verzorging in 1996      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-69
p. 1800-1802 1-69 p. 1800-1802 (PDF)
De tien geadopteerde ZaÔrese kinderen die nu in Kigali verblijven      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86
p. 2291-2293 1-86 p. 2291-2293 (PDF)
De toekenning van een verblijfsvergunning aan een persoon die beschuldigd wordt van deelname aan de Rwandese genocide (de heer EugŤne Rwamucyo) (4-908)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-92
p. 39-40 4-92 p. 39-40 (PDF)
De toepassing van artikel 138 van de Grondwet en de samenstelling van de Intergouvernementele Conferentie voor buitenlands beleid (Overdracht van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie en naar het Waalse Gewest)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-75 COM
p. 596-598 1-75 COM p. 596-598 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toestand in ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De top van Laken (Top die het Belgisch voorzitterschap van de EU zal afsluiten - Waarom "Laken" en niet "Brussel") (2-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-103
p. 10 2-103 p. 10 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlevering van HissŤne Habrť (Gewezen president van Tchad in ballingschap in Senegal - Aanvraag om uitlevering door BelgiŽ omwille van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid) (3-967)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-147
p. 7-8 3-147 p. 7-8 (PDF)
De uitlevering van HissŤne Habrť (Uitvaardigen, door een Belgisch rechter, van een internationaal aanhoudingsmandaat tegen Habrť, president van Tsjaad - Verzoek om uitlevering gericht aan Senegal - Misdaden tegen de menselijkheid) (3-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-130
p. 7-11 3-130 p. 7-11 (PDF)
De uitlevering van een in Tanzania vastgehouden Rwandees (Uitlevering van majoor Ntuyahaga gevraagd door BelgiŽ en door Rwanda - Moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (2-648)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 31-33 2-125 p. 31-33 (PDF)
De verdere opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex) (2-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 34-44 2-76 p. 34-44 (PDF)
De verdere opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik van het inactieve antisepticum in een aantal ziekenhuizen) (2-324)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 58-67 2-92 p. 58-67 (PDF)
De vergoeding van erelonen van advocaten en van expertisekosten door de aansprakelijke partij (Arrest Hof van Cassatie 2 september 2004) (3-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-85
p. 30-33 3-85 p. 30-33 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De veroordeling tot de doodstraf van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse geneesheer in LibiŽ (3-1337)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 18-21 3-195 p. 18-21 (PDF)
De verouderde werkmethode van De Post voor courante verrichtingen (Frankeringsmethodes)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81
p. 2163-2164 1-81 p. 2163-2164 (PDF)
De verspillingen op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
De voorwaarden voor de toegang tot de balie (Verplichte cursussen en examens) (1-968)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-211
p. 6109-6110 1-211 p. 6109-6110 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-726)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De wijziging van de samenstelling van de Overeenkomstencommissie tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen (Thuisverpleging)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-71
p. 1849-1850 1-71 p. 1849-1850 (PDF)
De wildgroei van het aantal wetten en verordeningen      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2027 1-76 p. 2027 (PDF)
De windmolens voor de kust van Knokke (Effect op landschap en milieu - Procedure) (2-1033)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-214
p. 32-35 2-214 p. 32-35 (PDF)
De zaak van de Brusselse BBTK (Vermoedens van fraude bij een vakbond - Werkloosheidsreglementering - Boekhoudkundige controle op de uitbetalingsinstellingen - Bedrag van de door de Staat betaalde administratieve kosten) (2-1196)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 16-17 2-264 p. 16-17 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De zaak-Ntezimana en de zaak-Bagosora (Volkenmoord in Rwanda)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1378-1381 1-57 p. 1378-1381 (PDF)
De zonnebankcentra      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-101
p. 2723-2724 1-101 p. 2723-2724 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Decoratie van Belgen door Rwandese autoriteiten (1-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3058 1-60 p. 3058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3192-3193 1-62 p. 3192-3193 (PDF)
Deelname aan de stemming van Belgen die in het buitenland verblijven - Wetten van 18 december 1998 en van 7 maart 2002 - Toepassing (3-3062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3970 3-48 p. 3970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4304-4305 3-50 p. 4304-4305 (PDF)
Defensie - Vliegtuigen voor tactisch transport - Toestand - C130's - Verlenging van de levensduur - Vervanging - A400M's - Leveringstermijn (4-4433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4433
Democratische Republiek Congo (DRC) - Forces dťmocratiques de libťration du Rwanda (FDLR) - Financiering - Geldschieters die in BelgiŽ verblijven - Eventuele rechtsvervolgingen - Ongewenste activiteiten - Strijd - Maatregelen (4-6377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6377
Democratische Republiek Congo (DRC) - Gevangenhouding van drie Belgische onderdanen die in Zuid-Kivu werden aangehouden - Gevangenisomstandigheden - RepatriŽring naar BelgiŽ - Eventuele onderhandelingen met de Congolese regering (4-3279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3279
Dienst Vreemdelingenzaken - Documenten in het Bosnisch (Asielbrochure - Taalgebruik) (3-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2083 3-30 p. 2083 (PDF)
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid (DOSZ) - Programmawet van 20 juli 2006 - Wijzigingen - Gevolgen voor het pensioenbedrag (3-6142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8688 3-80 p. 8688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 9001-9002 3-82 p. 9001-9002 (PDF)
Dienstencheques - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Combinatie van taken (3-3018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3985 3-48 p. 3985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4198-4199 3-49 p. 4198-4199 (PDF)
Dienstregeling voor de vluchten naar Bujumbura (Burundi)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498 1-11 p. 498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 588 1-12 p. 588 (PDF)
Dienstwagen ter beschikking gesteld door een buitenlandse werkgever (1-1460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4701-4702 1-89 p. 4701-4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4867 1-92 p. 4867 (PDF)
Dikkedarmkanker - Behandeling - Geneesmiddel Cetuximab Erbitux - Terugbetaling (3-5246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7166 3-70 p. 7166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7543-7544 3-71 p. 7543-7544 (PDF)
Diplomatieke ambten - Taalgroep      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 648 1-13 p. 648 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visa (Handgeschreven opschrift - Evolutie van ons archaÔsch systeem) (2-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126 2-57 p. 3126 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visa en verblijfsvergunningen (2-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3112 2-57 p. 3112 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visums en verblijfsvergunningen (2-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3110 2-57 p. 3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3170-3172 2-58 p. 3170-3172 (PDF)
Directiebrevet - Toelatingsproef - Deelnemingsvoorwaarden (Politie) (3-5240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7138-7139 3-70 p. 7138-7139 (PDF)
Directoraat-generaal voor Energie - Bedrog bij een aanwervingsexamen - Cumulatie en belangenconflict - Sancties en maatregelen (4-6402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6402
Druk van de regering inzake mensenrechten in Tibet en China bij bilaterale contacten met de Volksrepubliek China (1-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3797 1-73 p. 3797 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3967-3968 1-76 p. 3967-3968 (PDF)
Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie (Ouder van vreemde nationaliteit met kinderen die verschillende namen dragen) (2-861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1209 2-26 p. 1209 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1384-1385 2-28 p. 1384-1385 (PDF)
E-mail - Gebruik door werknemers (Bescherming van het privť-leven van werknemers op de werkplaats versus garantie om de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst) (2-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1342-1343 2-28 p. 1342-1343 (PDF)
Echtscheiding - Personen van verschillende nationaliteit die met elkaar getrouwd zijn op Belgisch grondgebied (EU-burgers - Toepasselijke wetgeving - Impact van EG-verordening 1347/2000) (2-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3661-3662 2-65 p. 3661-3662 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Destexhe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
3-70
p. 8-9 3-70 p. 8-9 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Alain Destexhe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Destexhe, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Destexhe, senator-opvolger
3-4
p. 4 3-4 p. 4 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Destexhe, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Alain Destexhe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Eenheden voor intensieve neurovasculaire zorgen - Verdeling (Vereniging "Belgian Stroke Council") (2-2583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3759-3760 2-67 p. 3759-3760 (PDF)
Enkel ministers en senatoren mogen in plenaire vergadering het woord voeren of in een commissievergadering gelijkgesteld met een plenaire vergadering      
  2-6 COM
p. 4-5 2-6 COM p. 4-5 (PDF)
Ernstige aandoeningen - Erkenning door het RIZIV (Lijst van levenslang erkende aandoeningen - Kinesitherapieprestaties) (2-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3417-3418 2-61 p. 3417-3418 (PDF)
Euro en BTW (Afronding) (1-1463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4702 1-89 p. 4702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4828 1-91 p. 4828 (PDF)
European Raelian Movement - Wettigheid van de activiteiten van de vereniging (3-4143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5639 3-61 p. 5639 (PDF)
Europese Unie - Werkgroep over de beoordeling van lichamelijk letsel (Harmonisering van de vergoeding voor aantastingen van de fysieke en psychische integriteit) (3-1763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225 3-32 p. 2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2832 3-37 p. 2832 (PDF)
Europese scholen - Gebrekkige infrastructuur - Maatregelen - Verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie - Schending - Verantwoordelijkheid van BelgiŽ (4-7063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7063
Europese verkiezingen - Organisatie - Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot van de organisatie van de stemverrichtingen - Verklaringen van sommige burgemeesters - Sancties (4-2818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2818
Europese verkiezingen - Organisatie - Gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot door sommige burgemeesters - Maatregelen - Sancties (4-2966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2966
FOD Justitie - Kerstversiering - Richtlijnen - Begrippen "soberheid" en "zichtbaarheid" (4-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-189
FOD Personeel en Organisatie - AbsenteÔsme (3-3336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4558-4559 3-52 p. 4558-4559 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Retributies - Berekeningswijze (3-5447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7624 3-72 p. 7624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8422-8424 3-78 p. 8422-8424 (PDF)
Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008 (4-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-505
Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008 (4-532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-532
Federale musea - Bezoekersaantal (4-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4899
Federale overheidsdiensten - Statutair en contractueel personeel - Vaste afgevaardigden - Uitbetaling van syndicale premies (3-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9226-9227 3-84 p. 9226-9227 (PDF)
Federale politie - Rwandacel (3-3335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4491 3-52 p. 4491 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6351 3-65 p. 6351 (PDF)
Fenomeen van het zogenaamd "medisch toerisme" - Toestand in BelgiŽ (Belgen die naar het buitenland gaan voor medische verzorging - Buitenlanders die om dezelfde reden naar BelgiŽ komen - Verwikkelingen en medische fouten - Schadevergoeding - Specialiteiten waarvoor BelgiŽ befaamd is) (3-6321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9041 3-83 p. 9041 (PDF)
Financiering door het ABOS van NGO ACT - Projecten in Rwanda      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 849-850 1-17 p. 849-850 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 971 1-19 p. 971 (PDF)
Financiering van de NGO's      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1734 1-35 p. 1734 (PDF)
Financiering van de ontwikkeling van het Europese militaire transportvliegtuig ATF of FLA      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 770-771 1-15 p. 770-771 (PDF)
Financiering van de rust- en verzorgingstehuizen - Afschaffing van de vakbondspremie      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2473-2474 1-49 p. 2473-2474 (PDF)
Financiering van de rust- en verzorgingstehuizen - Lineaire vermindering van de forfaitaire tegemoetkomingen - Vakbondspremie      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2473 1-49 p. 2473 (PDF)
Financiering van de rust- en verzorgingstehuizen - Werkelijke uitgaven voor het tweede en derde trimester 1997      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2443-2444 1-49 p. 2443-2444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2753-2754 1-54 p. 2753-2754 (PDF)
Financiering van ziekenhuizen en verblijfsduur      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-53
p. 2711-2712 1-53 p. 2711-2712 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Einde van de financiering in 2007 (Afdanking van personeel) (3-5648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7784 3-73 p. 7784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9340-9341 3-85 p. 9340-9341 (PDF)
Fonds voor vakbondspremies - Ambtenaren - Bedragen (3-7059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10091 3-89 p. 10091 (PDF)
Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten (4-2043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2043
Geannuleerde vliegtuigen - Verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten (4-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2044
Geannuleerde vluchten - Verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten - Bescherming van de consument - Europees Reglement EG 261/2004 (4-2791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2791
Gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen (compassionate use) - Europese verordening - Omzetting in Belgisch recht (3-4146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5594 3-61 p. 5594 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Frans Timmermans, eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten - Migratie, veiligheid en deradicalisering (6-216)      
  Verslag van de heren Steven Vanackere, Karl Vanlouwe en Alain Destexhe en mevrouw Brigitte Grouwels
6-216/1
p. 1-7 6-216/1 p. 1-7 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten - Positieve acties      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541-542 1-12 p. 541-542 (PDF)
  Bul. 1-20
p. 989-990 1-20 p. 989-990 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1110-1111 1-22 p. 1110-1111 (PDF)
Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer in de luchthaven van Brussel-Nationaal      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1235 1-25 p. 1235 (PDF)
Gemeenten - OfficiŽle vlaggen - Tibetaanse vlag      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 860-861 1-17 p. 860-861 (PDF)
Geneesheren - Regime van de sociale voordelen (2-1431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2075-2076 2-41 p. 2075-2076 (PDF)
Geneeskunde - Klinische psychologie - Versnippering (Wetsontwerp) (2-878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1287-1288 2-27 p. 1287-1288 (PDF)
Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering (Steun aan overlevenden van de genocide via de ontwikkelingssamenwerking (3-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2370-2371 3-33 p. 2370-2371 (PDF)
Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering (Steun aan overlevenden van de genocide via de ontwikkelingssamenwerking) (3-1976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2433 3-34 p. 2433 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10588 3-90 p. 10588 (PDF)
Genocide in Rwanda in 1994 - Proces voor het Hof van Assisen te Brussel in mei 2005 - Opname op geluidsband of op video (3-1811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2246 3-32 p. 2246 (PDF)
Genocide van 1994 in Rwanda - Aanwezigheid van vermoedelijke volkenmoordenaars in Brussel (3-3860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-57
p. 5111 3-57 p. 5111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7897-7898 3-74 p. 7897-7898 (PDF)
Gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden (3-1371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1571-1572 3-26 p. 1571-1572 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2699-2701 3-36 p. 2699-2701 (PDF)
Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken (4-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-465
Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken (4-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-699
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4545
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5687
Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs (4-6332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6332
Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen (4-4544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4544
Gezondheidswerkers - Gebruik van pijnstillers in ziekenhuizen - Neiging tot verslaving - Studies over het probleem - Cijfers - Maatregelen (4-5289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5289
Groenboek van de EG-Commissie over de aanvullende pensioenen in de ťťngemaakte markt - Ontbreken van BelgiŽ in sommige tabellen (1-690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3282 1-64 p. 3282 (PDF)
Handel in lichte wapens - Standpunt van BelgiŽ en van de Europese Unie (3-3994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5423 3-60 p. 5423 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5846-5847 3-62 p. 5846-5847 (PDF)
Handelspraktijken van sommige boekenclubs      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1944 1-40 p. 1944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2061-2063 1-42 p. 2061-2063 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Transpositie van richtlijn 2000/35/EG naar het Belgisch recht (2-2085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3079-3080 2-56 p. 3079-3080 (PDF)
Haven van Brussel - Vrachtvervoer - Transport per spoor - Afname - Oorzaken - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanbod van diensten - Concurrentievermogen - Eventuele tussenkomst van andere operatoren (6-755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-755
Hepatitis A, B en C - Behandelingen - Kostprijs (Terugbetaling van de geneesmiddelen Ribarivine en Acyclovir en van het anti-VHA/VHB vaccin) (3-4145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5593 3-61 p. 5593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6071-6072 3-63 p. 6071-6072 (PDF)
Hepatitis C - Behandeling - Terugbetaling van "Pegasys" en "Pegintron" (2-2106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3004 2-55 p. 3004 (PDF)
Hepatitis C - Werelddag van 1 oktober - Eisen (3-1631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1844 3-28 p. 1844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2120-2121 3-30 p. 2120-2121 (PDF)
Het Algerije-beleid van BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy ŗ M. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Hoge kostprijs van de asbestverwijdering en de renovatie) (2-197)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 27-41 2-62 p. 27-41 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Renovatiewerken) (2-413)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 26-28 2-84 p. 26-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Werken voor de verwijdering van asbest)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-84
p. 2227-2228 1-84 p. 2227-2228 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Bekendmaking van een auditrapport - Voltooiing van de werkzaamheden) (2-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-251
p. 20-21 2-251 p. 20-21 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Financiering) (2-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 25-29 2-184 p. 25-29 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-535)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-537)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Verwijderen van asbest uit het gebouw van de Europese Commissie in Brussel en uit federale gebouwen) (1-550)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-213
p. 6231-6233 1-213 p. 6231-6233 (PDF)
Het Cidex-schandaal (Fout van een farmaceutische firma die een onwerkzaam ontsmettingsmiddel op de markt bracht - Terugroeping door de ziekenhuizen van de risicogroep voor opsporing van een eventuele besmetting - Verantwoordelijkheid van de farmaceutische inspectie) (2-263)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-47
p. 9-13 2-47 p. 9-13 (PDF)
Het Europees beleid ten aanzien van ServiŽ en inzonderheid de bevriezing van tegoeden in BelgiŽ (Kosovo - Joegoslavische ambassade te Brussel - NAVO) (1-919)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5650-5651 1-196 p. 5650-5651 (PDF)
Het aanvaarden door BelgiŽ van het commando over de nieuwe VN-strijdmacht in Oost-KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-24
p. 537-542 1-24 p. 537-542 (PDF)
Het al dan niet in-beschuldiging-stellen van kolonel Marchal en de verklaringen van de heer Andries, gepensioneerd auditeur-generaal (Rwanda)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-21
p. 471-472 1-21 p. 471-472 (PDF)
Het asbest      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-98 COM
p. 768-770 1-98 COM p. 768-770 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
Het beleid inzake landsverdediging (De situatie inzake veiligheid - Antwoord van de internationale samenleving - Politieke OriŽntatienota van juni 2008 - Kwalitatieve ambities - Militaire operaties voor vrede en veiligheid - Begroting - Personeel - Welzijn - Investeringen in materieel - Organisatie - Rechtvaardigheidsagenda : vrouwen, clustermunitie, piraterij) (4-1215)      
  Verslag van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1215/1
p. 1-19 4-1215/1 p. 1-19 (PDF)
Het bezoek van de secretaris-generaal van de VN in Brussel (Verzoek een onderzoekscommissie in te stellen om de verantwoordelijkheden van de VN in het Rwandese drama te onderzoeken - Afslachten van 10 Belgische para's - Volkenmoord) (Oprichten van een zuil ter herinnering van de 10 para's) (1-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-242
p. 7062-7063 1-242 p. 7062-7063 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het bezoeken door het publiek van Hertoginnedal tijdens het weekend van 16 en 17 mei 1998 (Oudergem) (1-892)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-189
p. 5471-5472 1-189 p. 5471-5472 (PDF)
Het embargo op de wapenexport naar China (Eventuele opheffing - Belgisch standpunt - Rechten van de mens - Gedragscode van de EU inzake wapenuitvoer - Gebruik van geweld om het geschil met TaÔwan te beslechten) (3-755)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 71-73 3-108 p. 71-73 (PDF)
Het facturatiesysteem van Belgacom (Telefoongesprekken en toegang tot internet) (3-1987)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 81-83 3-195 p. 81-83 (PDF)
Het feit dat bij de herziening van de loonschalen voor de rusthuizen externe vakbonden worden betrokken      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-49
p. 1132 1-49 p. 1132 (PDF)
Het gebruik van de geldmiddelen van Beliris (Federale middelen voor initiatieven in Brussel inzake mobiliteit en vervoer) (4-717)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 52-55 4-63 p. 52-55 (PDF)
Het gebruik van een test voor het opsporen van het hepatitis C-virus (2-763)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 14-21 2-161 p. 14-21 (PDF)
Het geneesmiddel Distilbene (Gynaecologische behandeling - Neveneffecten - Clear cell-adenocarcinoom van de vagina - Tijdstip waarop het geneesmiddel uit de markt werd gehaald - Verjaringstermijn van een eis tot schadevergoeding) (2-998)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-208
p. 9-11 2-208 p. 9-11 (PDF)
Het negeren door sommige gemeenten van de wetgeving over verstoting (Aanvaarding van verstotingsakten als bewijs van echtscheiding ook als ťťn van de echtgenoten Belg is - Legalisatie door buitenlandse consulaten in strijd met de Belgische openbare orde) (2-1274)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 9-10 2-275 p. 9-10 (PDF)
Het niet meer terugbetalen van de magistrale bereidingen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93 COM
p. 726-733 1-93 COM p. 726-733 (PDF)
Het niet meer terugbetalen van talrijke magistrale bereidingen en specialiteiten      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93 COM
p. 726-733 1-93 COM p. 726-733 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het ontbreken van een officiŽle herdenkingsplechtigheid van de honderdste sterfdag van Leopold II (4-1000)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 16-18 4-103 p. 16-18 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het oppoetsen van het imago van de ontwikkelingshulp      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
Het proces tegen vier Rwandezen (Van genocide beschuldigd - Proces voor het Hof van Assisen - Geluidsopname - Netheid van het Brusselse Justitiepaleis - Onthaal van het publiek) (2-573)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 25-27 2-107 p. 25-27 (PDF)
Het protocol van de Raad van Europa betreffende het verbod op het klonen van mensen (1-739)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-157
p. 4170-4171 1-157 p. 4170-4171 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het regime van Saddam Hoessein - Smeergeld - Betrokkenheid van Belgische ondernemingen - Volcker-rapport (3-3989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-59
p. 5324 3-59 p. 5324 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5453-5454 3-60 p. 5453-5454 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen (2-148)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 38-47 2-54 p. 38-47 (PDF)
Het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen (2-152)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 38-47 2-54 p. 38-47 (PDF)
Het vermoeden van fraude ten nadele van het RIZIV en het beheer van de ziekenhuizen      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-23
p. 495-496 1-23 p. 495-496 (PDF)
HissŤne Habrť - Berechting - Deelname van BelgiŽ aan het proces (3-7200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10066 3-89 p. 10066 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10423-10425 3-90 p. 10423-10425 (PDF)
Hoge Raad voor de Europese scholen - "Comitť" voor het uitwerken van voorstellen - Vierde Europese school (Advies van de Regie der Gebouwen) (3-550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 513-514 3-8 p. 513-514 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 700-701 3-11 p. 700-701 (PDF)
Houding van de Belgische regering t.a.v. Turkije - Naleving van de mensenrechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1674 1-34 p. 1674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1923 1-39 p. 1923 (PDF)
Huisartsen - Inkomen - Nieuw evenwicht (4-3123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3123
Huisartsen die stage lopen - Lonen (Huisartsen-nomenclatuur - Artsen die in hun eigen praktijk stage lopen) (2-1641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299 2-45 p. 2299 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2396-2397 2-46 p. 2396-2397 (PDF)
Hulde (2016-2017)      
  Huldebetoon aan de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux ter gelegenheid van hun vijfendertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjulileum
6-31
p. 4-19 6-31 p. 4-19 (PDF)
In Nederland werkende grensarbeiders - Kinderbijslag - Reisvergoeding      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1235 1-25 p. 1235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1363-1364 1-28 p. 1363-1364 (PDF)
In-vitrobevruchting - RIZIV - Terugbetalingen (2-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3003 2-55 p. 3003 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Inenting van politieagenten en rijkswachters tegen hepatitis "B" (1-554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3047 1-60 p. 3047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3299 1-64 p. 3299 (PDF)
Inkomstenbelasting - Aantal fiscale gezinnen en belastingplichtigen die niet betalen (4-3005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3005
Inoverwegingneming van voorstellen en resoluties versus debat ten gronde      
  Voorstel dat ertoe zou strekken een wettelijke regeling uit te werken over het dragen van religieuze symbolen
3-35
p. 6-7 3-35 p. 6-7 (PDF)
Inschrijving in de bevolkingsregisters van een persoon die in een kamer of appartement woont, ter beschikking gesteld door een OCMW (1-1478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4732 1-90 p. 4732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5001-5002 1-95 p. 5001-5002 (PDF)
Instelling van een werkgroep belast met het onderzoek naar cofinanciering van de niet-gouvernementele organisaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1447 1-30 p. 1447 (PDF)
Intenties van Belgacom t.g.v. de liberalisering van de telecommunicatiemarkt (1-1130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4053 1-78 p. 4053 (PDF)
  Bul. 1-83
p. 4344 1-83 p. 4344 (PDF)
  Bul. 1-89
p. 4691-4692 1-89 p. 4691-4692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4893-4894 1-93 p. 4893-4894 (PDF)
Intercommunales - Neerleggen van de balans bij de Nationale Bank (3-3089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4153 3-49 p. 4153 (PDF)
Interculturele uitwisseling tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten - Uitwisselingsstudenten - Wijziging van de regels voor toegang tot de Verenigde Staten (3-3488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4713 3-54 p. 4713 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5831-5832 3-62 p. 5831-5832 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-129)      
  Advies namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden uitgebracht door de heer Destexhe (Tewerkstelling en arbeid - Sociale zaken - Maatschappelijke integratie)
1-129/2
p. 1-20 1-129/2 p. 1-20 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Intermachten Territoriaal Commando (ITC)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1431 1-29 p. 1431 (PDF)
Internationale adoptie - Administratieve procedure      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1415-1416 1-29 p. 1415-1416 (PDF)
Internationale conferentie van Peking over de rol van de vrouw - Belgische deelname      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 210 1-5 p. 210 (PDF)
Internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking - Belgische bijdrage (4-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2208
Internationale tribunalen (Rwanda en ex-JoegoslaviŽ) - Gerechtelijke samenwerking - Opname van de bepalingen van het UNO-verdrag van 1948 inzake genocide in het Belgisch strafrecht      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 189 1-5 p. 189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 512-513 1-11 p. 512-513 (PDF)
Invoering van tritherapie (3 geneesmiddelen) voor de behandeling van patiŽnten besmet met het HIV-virus      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 733 1-15 p. 733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 877-878 1-17 p. 877-878 (PDF)
Irak - Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (3-5544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7621 3-72 p. 7621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8031 3-75 p. 8031 (PDF)
Irak - Proces van Saddam Hoessein - Gifgasaanvallen op de Koerdische bevolking in Halabja in 1988 (Eventuele levering van chemische wapens door Franse, Belgische en Duitse firma's) (3-3725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5074-5075 3-57 p. 5074-5075 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5841 3-62 p. 5841 (PDF)
Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekenning van visa (4-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-759
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Motivatie van de beslissingen m.b.t. de toekenning van een bijzondere toelage voor gehandicapten (1-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatsecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-72
p. 3784 1-72 p. 3784 (PDF)
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-2512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2512
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-303
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-5588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5588
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-685
Kankerplan - Toepassing in BelgiŽ (3-5449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7727-7728 3-72 p. 7727-7728 (PDF)
Kinderbijslag - Uitkering - Belgische onderdaan die in het buitenland verblijft - Voorwaarden - Duur (4-3293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3293
Kinderen - Internationale ontvoeringen - Maatregelen (3-7630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10431 3-90 p. 10431 (PDF)
Kinderen - Internationale ontvoeringen - Maatregelen (3-7631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10620 3-90 p. 10620 (PDF)
Kinderen geboren met een handicap ten gevolge van de inname van een geneesmiddel - Postafene - Medische follow-up van de slachtoffers (4-7175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7175
Kinderoppas thuis - Federale of gewestelijke bevoegdheid (3-3338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4508-4509 3-52 p. 4508-4509 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-53
p. 4677 3-53 p. 4677 (PDF)
Kinesitherapeuten - Sociaal plan (Premie Participatiefonds) (2-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2753 2-52 p. 2753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3131-3133 2-57 p. 3131-3133 (PDF)
Kinesitherapie - Begroting voor het jaar 2002 - Vermindering (Ziekenhuizen en bejaardentehuizen) (2-1724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3759 2-67 p. 3759 (PDF)
Klimaatveranderingen Ė Verslag van 20†december†2007 van de commissie Leefmilieu van de Amerikaanse Senaat Ė Standpunt van BelgiŽ (4-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-188
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Renovatie - Herontwerp van de tentoonstelling en uitwerking van de nieuwe scenografie - Samenwerking met verenigingen uit de ę†Afrikaanse diaspora†Ľ - Selectie - Wetenschappelijke autoriteit - Controle - Begroting (6-2038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2038
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal (4-4435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4435
Landsverdediging - Vergoedingspensioenen - Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1733-1734 1-35 p. 1733-1734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1832-1834 1-37 p. 1832-1834 (PDF)
Legerartsen - Statuut      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-48
p. 2433-2434 1-48 p. 2433-2434 (PDF)
Lening door het IMF aan Rusland      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 690 1-14 p. 690 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-16
p. 812-813 1-16 p. 812-813 (PDF)
Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen (4-4952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4952
Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen (4-5415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5415
Lot van Gendhun Choekyi Nyima (door de dalai lama erkend als de elfde reÔncarnatie van de pansjen lama)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 987-988 1-20 p. 987-988 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1073-1074 1-21 p. 1073-1074 (PDF)
Luchthaven van Zaventem - Personen met een psychiatrisch verleden - Reglementering (2-1449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1963 2-40 p. 1963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3750 2-67 p. 3750 (PDF)
Luchtverkeer op de luchthaven van Zaventem - Lawaaihinder - Veiligheidsmaatregelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-45
p. 2267-2268 1-45 p. 2267-2268 (PDF)
Luchtverkeersleiders - Taalgebruik - Keuze van de werkplaats - Discriminatie (3-7633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10385 3-90 p. 10385 (PDF)
Luchtverkeersleiders - Taalgebruik - Keuze van de werkplaats - Discriminatie (van de Belgische werknemers t.a.v. de andere Europese werknemers) (3-7634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10290-10291 3-89 p. 10290-10291 (PDF)
Luchtvervoer - Identiteitscontrole aan de grenzen van de EEG (1-1431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-88
p. 4665 1-88 p. 4665 (PDF)
Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst (4-2863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2863
Maurice Bťjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiŽle hinderpalen (4-4353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   vraag ingetrokken
SV 4-4353
Maurice Bťjart Huis - Aankoop door de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Juridische en financiŽle hinderpalen (4-4354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   vraag ingetrokken
SV 4-4354
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
Medicamenten - Voorschrift en kostprijs (2-2175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113 2-57 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3177 2-58 p. 3177 (PDF)
Medische dienst van het leger - Herstructurering      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 885-886 1-17 p. 885-886 (PDF)
Methadonbeleid in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1803-1804 1-37 p. 1803-1804 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (3-5548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7945-7946 3-74 p. 7945-7946 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (Strijd tegen aids) (3-5546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7622 3-72 p. 7622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8260-8261 3-77 p. 8260-8261 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (Strijd tegen aids) (3-5547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7627 3-72 p. 7627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8977-8978 3-82 p. 8977-8978 (PDF)
Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg (3-1658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1969-1970 3-29 p. 1969-1970 (PDF)
Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg (3-1659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1941 3-29 p. 1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2334 3-33 p. 2334 (PDF)
Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg (3-1660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2017 3-29 p. 2017 (PDF)
Militaire invaliden van vredestijd (3-909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-20
p. 1237-1238 3-20 p. 1237-1238 (PDF)
Militaire luchthaven van Bierset - Concessie (1-1452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4694 1-89 p. 4694 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4974 1-95 p. 4974 (PDF)
Ministerie Buitenlandse Zaken - Formaties - Ambtenaren in de buitenlandse posten      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 648-649 1-13 p. 648-649 (PDF)
NGO-projecten - Begroting 1997      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2524 1-50 p. 2524 (PDF)
NMBS - AbsenteÔsme (3-3337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4487 3-52 p. 4487 (PDF)
NMBS - AbsenteÔsme - Cijfers - Controleprocedures (3-3014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3964-3965 3-48 p. 3964-3965 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-74
p. 7950-7954 3-74 p. 7950-7954 (PDF)
NMBS - Asbest - Gebruik - Vervanging (2-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3153 2-58 p. 3153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3700-3701 2-66 p. 3700-3701 (PDF)
NMBS - Station van Luik (In de begroting voorziene bedrag voor de inrichting van het nieuwe station) (3-7499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10393 3-90 p. 10393 (PDF)
Naleving van het embargo op de handelsbetrekkingen met JoegoslaviŽ - Sporttransfers (1-1190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4148-4149 1-79 p. 4148-4149 (PDF)
Nationaal Centrum voor ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Krant "De Wereld Morgen" (2-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1304-1305 2-27 p. 1304-1305 (PDF)
Nationale Delcrederedienst - Benoeming van een directeur (2-1124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1543 2-31 p. 1543 (PDF)
Nationale Loterij - Subsidies en giften aan diverse instellingen - Criteria en voorwaarden (3-5249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7330-7335 3-70 p. 7330-7335 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving (4-7179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7179
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving (4-7180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7180
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Treinvertragingen - Bonus-malussysteem - Toepassing in de andere federale overheidsbedrijven (4-2963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2963
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik (4-3278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3278
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik (4-5771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5771
Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen (3-3282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4384 3-51 p. 4384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4534-4535 3-52 p. 4534-4535 (PDF)
Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen (3-3283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4385 3-51 p. 4385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4543 3-52 p. 4543 (PDF)
Nationale plantentuin van Meise - Taalkader - Initiatieven en genomen maatregelen - Antwoord op het arrest nr. 187.272 van de Raad van State van 22 oktober 2008 (4-7104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7104
Nationaliteitsaanvragen (Op basis van de verschillende toekenningsvoorwaarden - Verdeling per gewest) (3-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2037 3-30 p. 2037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2701-2702 3-36 p. 2701-2702 (PDF)
Naturalisaties - Aantal - Land van herkomst      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1391 1-29 p. 1391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2915 1-57 p. 2915 (PDF)
Naturalisaties - Aantal genaturaliseerde personen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1280 1-26 p. 1280 (PDF)
Niet-deelnemen van de Belgische luchtmacht aan de luchtaanvallen van de NAVO in BosniŽ      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 189-190 1-5 p. 189-190 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 334-335 1-7 p. 334-335 (PDF)
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-4546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4546
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-4547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4547
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-5877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5877
Nieuwe reglementering voor liften - Risicoanalyse en modernisering van de installatie - Kosten - Aftrekbaarheid (3-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder atnwoord
Bul. 3-29
p. 1935 3-29 p. 1935 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2249 3-32 p. 2249 (PDF)
Nosocomiale infecties - Hoger sterftecijfer - Maatregelen (Ziekenhuisbacterie) (4-3122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3122
OCMW - Afzien van invoering ten laste van een onderhoudsplichtige (1-1406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4602-4603 1-87 p. 4602-4603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4681-4682 1-88 p. 4681-4682 (PDF)
OCMW - Alimentatieplichtigen - Berekeningswijze voor de terugvordering van verblijfkosten in een rusthuis (1-1447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-89
p. 4719-4720 1-89 p. 4719-4720 (PDF)
OCMW - Alimentatieplichtigen - Bewoners van Franse nationaliteit (1-1451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-89
p. 4720-4722 1-89 p. 4720-4722 (PDF)
OCMW - Terugbetaling van de kosten van sociale bijstand (1-1405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-90
p. 4766-4767 1-90 p. 4766-4767 (PDF)
Observatiepost voor de rechten op het internet - Statuten - Leden - Taken (2-1727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2460 2-47 p. 2460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2545 2-48 p. 2545 (PDF)
Ombudsdiensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2173 1-44 p. 2173 (PDF)
Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht - Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (1-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-60
p. 3081-3082 1-60 p. 3081-3082 (PDF)
Online draaggolf - Internet via het elektriciteitsnet - Eventuele proeven bij Electrabel (2-862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-26
p. 1215 2-26 p. 1215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1504 2-30 p. 1504 (PDF)
Ontwerp "ontmijningsrobot" van de Koninklijke Militaire School      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-23
p. 1168 1-23 p. 1168 (PDF)
Ontwerp van KB betreffende het statuut van bezoldigd sportbeoefenaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1879-1880 1-38 p. 1879-1880 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerpen van een pedologische kaart in Rwanda      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1867 1-38 p. 1867 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2325 1-46 p. 2325 (PDF)
Ontwikkelingshulp - Steun en financiering van de ngoís - Meerjarenprogramma (4-1518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1518
Ontwikkelingssamenwerking - Partnerlanden (3-5557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7946-7947 3-74 p. 7946-7947 (PDF)
Openbaar ambt - Aanwervingen - Grotere onpartijdigheid van de selectiejury's - Bestrijding van belangenconflicten in de directoraten-generaal (4-6404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6404
Openbaar ambt - Vakbonden - Federaal akkoord (3-1634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1916 3-28 p. 1916 (PDF)
Openbaar vervoer - Versterkte veiligheid - Veiligheidsagenten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Toestemming om de identiteit van de gecontroleerde passagiers te controleren (4-6457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6457
Opleiding van onze Belgische militairen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 160-161 1-4 p. 160-161 (PDF)
Opleiding van technici voor de Rwandese televisie      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 771-772 1-15 p. 771-772 (PDF)
Opleidingen georganiseerd door inschakelingsbedrijven      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4565-4566 1-86 p. 4565-4566 (PDF)
Opleidingen georganiseerd door ondernemingen die opleiding door arbeid verstrekken      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 989 1-20 p. 989 (PDF)
Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) - Conferentie van Istanbul in juni 2004 - Slotcommuniquť - Toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2786 3-37 p. 2786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3016-3017 3-39 p. 3016-3017 (PDF)
Organisatie van het Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1778 1-36 p. 1778 (PDF)
Overheidsdiensten - AbsenteÔsme (3-2991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3879 3-47 p. 3879 (PDF)
Overheidsdiensten - AbsenteÔsme (3-2992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3899 3-47 p. 3899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4061 3-48 p. 4061 (PDF)
Overlijden van een Belgische militair in Gambia - Omstandigheden - Evacuatieplan (2-1864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2654-2655 2-50 p. 2654-2655 (PDF)
Overstroming 11 september 2005 - Brussel - Behandeling van de dossiers van de slachtoffers (3-3634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4891 3-55 p. 4891 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personen met beperkte mobiliteit - Toegankelijkheid (3-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1949 3-29 p. 1949 (PDF)
Paraplegische personen - Terugbetaling van het zelfcatheriserend systeem SpeediCath (Blaasziekte) (3-3445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4622 3-53 p. 4622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5025 3-56 p. 5025 (PDF)
Parket - Procureurs des Konings - Eerste substituten - Onderzoeksrechters - Gemiddelde leeftijd (4-7103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7103
PatiŽnten met de ziekte van Alzheimer - Dagverblijf (2-1725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2488 2-47 p. 2488 (PDF)
Pensioenen - Vereffening van perequatie-achterstallen verschuldigd aan de langstlevende echtgenoot (1-849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3591-3592 1-69 p. 3591-3592 (PDF)
Pensioensparen - Vrij verkeer van kapitaal - Dreiging van de Europese Commissie om het dossier voor het Europees Hof van Justitie te brengen (2-2163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3116 2-57 p. 3116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3300 2-59 p. 3300 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Controle (1-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5135 1-98 p. 5135 (PDF)
Plan inzake de pijnbehandeling - Federaal beleid (Chronische ziekten) (2-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2521 2-48 p. 2521 (PDF)
Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ (4-4434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4434
Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ (4-5999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5999
Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia (4-2789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2789
Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia (4-5927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5927
Politiesamenwerkingsakkoord tussen BelgiŽ en Turkije      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1669 1-34 p. 1669 (PDF)
Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties (3-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 513 3-8 p. 513 (PDF)
Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties (Preventie en bescherming op het werk) (3-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 789-790 3-12 p. 789-790 (PDF)
Psychiatrische verzorgingstehuizen - Bedragen toegekend aan bewoners - Aanwending - Controle (4-1030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1030
Psychiatrische ziekenhuizen - Criteria (die rechters toepassen bij verwijzing naar een psychiatrische instelling) (2-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3137 2-57 p. 3137 (PDF)
RIZIV - Aantal invaliden - Toename (3-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1941 3-29 p. 1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2334-2337 3-33 p. 2334-2337 (PDF)
RIZIV - Geneesmiddel "Lyrica" - Terugbetaling (Patienten die lijden aan polyneuropatische diabetes) (3-2958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3888 3-47 p. 3888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4543-4544 3-52 p. 4543-4544 (PDF)
RIZIV - Systeem voor zelfsondering SpeediCath - Terugbetaling (Ledigen van de blaas) (3-1762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2225 3-32 p. 2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2346 3-33 p. 2346 (PDF)
RIZIV - Terugbetaling - Chemotherapeutische behandeling - Oxaliplatine/De Gramont (3-2468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3171 3-41 p. 3171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3743 3-45 p. 3743 (PDF)
RIZIV - Terugbetaling van de specialiteit Aldurazyme (3-5647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7790 3-73 p. 7790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8290-8291 3-77 p. 8290-8291 (PDF)
Rechtbank van koophandel - Werking (Rechters in handelszaken die de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt maar nog geen 70 jaar oud zijn) (3-1204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1404-1405 3-23 p. 1404-1405 (PDF)
Referentieperiode voor de berekeningen van de forfaitaire tegemoetkomingen in de rusthuizen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 990 1-20 p. 990 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
Regels inzake ziekenhuisopname van kinderen (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 845 1-17 p. 845 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1114-1115 1-22 p. 1114-1115 (PDF)
Regels inzake ziekenhuisopname van kinderen (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 787-788 1-16 p. 787-788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 866-867 1-17 p. 866-867 (PDF)
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar ZaÔre en de toestand in ZaÔre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Rekenhof - 166e Boek met opmerkingen - Personen in dienst van de federale overheid - Onvolledige cijfers - Gebrek - Veroudering van het openbaar ambt - Maatregelen (4-7181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7181
Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie (4-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-309
Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie (4-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-722
Resolutie van de Senaat betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771) - Concrete acties van de regering (3-3991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5437 3-60 p. 5437 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9994-9995 3-88 p. 9994-9995 (PDF)
ReumatoÔde polyartritis - Referentiecentrum - Eventuele oprichting (2-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3154 2-58 p. 3154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3267-3268 2-59 p. 3267-3268 (PDF)
Richtlijn 2004/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap - Omzetting in Belgisch recht (3-1724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2047-2048 3-30 p. 2047-2048 (PDF)
Rijden onder invloed - Verkeersongevallen - Wijziging van de straffen - Cijfers in WalloniŽ (3-4835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6625-6626 3-67 p. 6625-6626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9848-9849 3-88 p. 9848-9849 (PDF)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Homeopatische bereidingen - Terugbetaling (3-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1681-1682 3-27 p. 1681-1682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1906-1907 3-28 p. 1906-1907 (PDF)
Rusthuizen - Vakbonden van buiten de betrokken instellingen die tussenbeide komen in de procedure tot herziening van de loonschalen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 991 1-20 p. 991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1209 1-24 p. 1209 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-24
p. 1189 1-24 p. 1189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1362-1363 1-28 p. 1362-1363 (PDF)
Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag (4-4949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4949
Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag (4-5522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5522
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid (4-4951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4951
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid (4-5104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5104
Rwanda - Genocide van 1994 - Moord op een Belgisch onderdaan (3-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-32
p. 2239 3-32 p. 2239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2703-2704 3-36 p. 2703-2704 (PDF)
Rwanda - Genocide van 1994 - Moord op een Belgisch onderdaan (3-1987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2433-2434 3-34 p. 2433-2434 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10589-10589 3-90 p. 10589-10589 (PDF)
Rwanda - Ontwikkelingshulp - Cijfers - Vůůr en na de genocide van 1994 (4-1517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1517
Rwanda - Uitspraken van generaal Dallaire - Levering van wapens (3-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803 3-13 p. 803 (PDF)
Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond (4-7173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7173
Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond (4-7174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7174
Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidaires op Belgisch grondgebied - Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda - Stand van zaken (4-7067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7067
Rwandese genocide van 1994 - Genocidaires die in BelgiŽ verblijven - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Dienst Vreemdelingenzaken - Toekenning van een verblijfsvergunning - Juridische basis (4-7182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7182
SIS-kaarten - Statuut van zelfstandige - Verzekerbaarheid (2-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 338-339 2-9 p. 338-339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 593-594 2-13 p. 593-594 (PDF)
Sabena - Behouden van de licenties van de piloten - Maatregelen (2-1720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2446 2-47 p. 2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2575-2576 2-49 p. 2575-2576 (PDF)
Samenwerking met Kameroen, Kenia en Zambia      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 693 1-14 p. 693 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 826-827 1-16 p. 826-827 (PDF)
Samenwerking tussen BelgiŽ en Algerije      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1766 1-36 p. 1766 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2377-2378 1-47 p. 2377-2378 (PDF)
Schadeloosstelling van Belgen die in het buitenland slachtoffer zijn van oorlog of opstanden (1-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596 1-87 p. 4596 (PDF)
  Bul. 1-94
p. 4915 1-94 p. 4915 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5105-5106 1-97 p. 5105-5106 (PDF)
Schadevergoeding voor sommige Belgische en Luxemburgse belangen in Polen (1-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-78
p. 4079 1-78 p. 4079 (PDF)
Sekten en godsdienstvrijheid (Huiszoeking in een sikhtempel - Erkenning van godsdiensten - Juridische definitie van godsdienst en van sekte) (4-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 49-52 4-57 p. 49-52 (PDF)
Selectiecriteria voor keurders bij het Instituut voor veterinaire keuring - Druk van de Amerikanen voor de legalisering van natuurlijke hormonen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 497 1-11 p. 497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 575-576 1-12 p. 575-576 (PDF)
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens (4-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2022
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens (4-2447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2447
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie (4-3133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3133
Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Kopie (4-5769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5769
Sensibilisering voor het drama dat de Tchaadse bevolking treft (1-1125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4008 1-77 p. 4008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4077 1-78 p. 4077 (PDF)
Site van Schaarbeek-Vorming (Plannen voor de percelen van de NMBS gelegen achter het station van Schaarbeek) (3-3475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4612 3-53 p. 4612 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5005 3-56 p. 5005 (PDF)
Site van Schaarbeek-Vormingsstation (Plannen voor de percelen van de NMBS gelegen achter het station van Schaarbeek) (3-4151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5604-5605 3-61 p. 5604-5605 (PDF)
Situatie in de gesloten centra voor vreemdelingen - Rapport ingediend door verschillende organisaties - Aanbevelingen (3-6451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9274 3-85 p. 9274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9437-9440 3-86 p. 9437-9440 (PDF)
Sociale Maribel II - Toepassing (1-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-93
p. 4884 1-93 p. 4884 (PDF)
Sociale fraude - Bestrijding - Controle - Bedragen (3-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1659 3-27 p. 1659 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-28
p. 1853 3-28 p. 1853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2557-2558 3-35 p. 2557-2558 (PDF)
Sociale fraude - Bestrijding - Controle - Bedragen (3-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1678 3-27 p. 1678 (PDF)
Sociale fraude - Bestrijding - Controle - Bedragen (3-1494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1684 3-27 p. 1684 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 2002-2004 3-29 p. 2002-2004 (PDF)
Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage (3-4843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6690 3-67 p. 6690 (PDF)
Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage (3-4844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6640 3-67 p. 6640 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6913-6915 3-68 p. 6913-6915 (PDF)
Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage (3-5448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7622 3-72 p. 7622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8069-8071 3-75 p. 8069-8071 (PDF)
Sociale zekerheid - Statistisch jaaroverzicht voor 1999 - Wachttijd (2-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2524-2525 2-48 p. 2524-2525 (PDF)
Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers (4-4856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4856
Softenon - Slachtoffers - Aantal - Medische steun - Vergoeding - Excuses van de Staat aan de slachtoffers (4-5316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5316
Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm (4-3169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3169
Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm (4-3170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3170
Sportclubs opgericht in de vorm van een vzw - BTW (1-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4602 1-87 p. 4602 (PDF)
Sportgeneesheren - Statuut - Ontwerp van ministerieel besluit tot regeling van de erkenning van huisartsen (3-4861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6755-6756 3-67 p. 6755-6756 (PDF)
Stakingen - Geregistreerde dagen - Cijfers tussen 2002 en 2006 (3-7214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10246-10247 3-89 p. 10246-10247 (PDF)
Statuut van de BosniŽrs in BelgiŽ      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 412 1-9 p. 412 (PDF)
  Bul. 1-13
p. 625 1-13 p. 625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1401 1-29 p. 1401 (PDF)
Statuut van de bedienaars van erediensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1629 1-33 p. 1629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1708-1709 1-34 p. 1708-1709 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2275 1-45 p. 2275 (PDF)
Stemrecht van de Belgen in het buitenland voor de parlementsverkiezingen (1-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5132 1-98 p. 5132 (PDF)
Strijd tegen de vogelgriep - Maatregelen (3-3334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504 3-52 p. 4504 (PDF)
Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA) - Rijksarchief - Integratie - Balans (6-964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-964
Subsidieregeling van projecten inzake 50 jaar vrouwenstemrecht (1-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4056 1-78 p. 4056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4252-4254 1-81 p. 4252-4254 (PDF)
SubsidiŽring van beschutte werkplaatsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1140-1141 1-23 p. 1140-1141 (PDF)
Taalevenwicht in de personeelsformatie van de carriŤre Buitenlandse Dienst      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 93 1-3 p. 93 (PDF)
  Bul. 1-6
p. 281-282 1-6 p. 281-282 (PDF)
Tandartsen - Overeenkomst van 2001 (Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen) (2-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1808 2-37 p. 1808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1991-1992 2-40 p. 1991-1992 (PDF)
Telepolitiesysteem - Evaluatie - Nieuwe installaties - Subsidies aan de politiezones (Systeem waarbij handelaars bij een overval onmiddellijk telefonisch contact kunnen opnemen met de politiezone via een soort telefoon met afstandsbediening) (3-3635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4826 3-55 p. 4826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7913-7914 3-74 p. 7913-7914 (PDF)
Terugbetaling van "Zofran" bij behandeling van kinderen met kanker (1-981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3747 1-72 p. 3747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3970-3971 1-76 p. 3970-3971 (PDF)
Thesaurieproblemen van de OCMW's      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 772-773 1-15 p. 772-773 (PDF)
Toegang tot Internet - ADSL-dienst - Beschikbaarheid (2-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3096-3098 2-56 p. 3096-3098 (PDF)
Toestand in Darfur (Burgeroorlog en humanitaire crisis in Soedan) (3-1422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1673 3-27 p. 1673 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1892-1894 3-28 p. 1892-1894 (PDF)
Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling (4-484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-484
Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling (4-569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-569
Treinstakingen - Maatregelen (2-1285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1805 2-37 p. 1805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-39
p. 1936-1937 2-39 p. 1936-1937 (PDF)
Tunnel Schuman-Josaphat - Belang - Werkzaamheden - Staat - Toekomstige fasen - Einde van de werkzaamheden (4-2859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2859
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5590 3-61 p. 5590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6208 3-64 p. 6208 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5593 3-61 p. 5593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5865 3-62 p. 5865 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5701 3-61 p. 5701 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5604 3-61 p. 5604 (PDF)
Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen - Handeling van een vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn (Terugvordering van maatschappelijke dienstverlening aan een alimentatieplichtige) (1-1169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4138-4140 1-79 p. 4138-4140 (PDF)
Uitsluiting van de rusthuizen uit de privť-sector uit het sociale en het commerciŽle luik van Maribel (1-736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3338 1-65 p. 3338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3417-3418 1-66 p. 3417-3418 (PDF)
Universele dienstverlening inzake telecommunicatie - Bestaansminimumtrekkers - Achterstallige betaling - Opdrachten van algemeen nut      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2146 1-44 p. 2146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2686 1-53 p. 2686 (PDF)
VN - Mensenrechtenraad - Belgisch standpunt (4-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1006
VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie (4-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-486
VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie (4-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-643
VN - VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) - Genocide in Rwanda in 1994 - Werknemer beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid (3-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2041-2042 3-30 p. 2041-2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10582 3-90 p. 10582 (PDF)
Verbod op reclame voor medische hulpverleners - Bejaardentehuizen en RVT (1-1448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4696 1-89 p. 4696 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4757-4758 1-90 p. 4757-4758 (PDF)
Verdrag van Rome - Jubileum van de ondertekening in 2007 - Europadorp - Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken (3-2926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3813 3-46 p. 3813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10603 3-90 p. 10603 (PDF)
Verdrag van Rotterdam - Druk vanwege groeperingen van de chemische nijverheid - Toevoeging van asbest - Belgische positie (4-758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-758
Verdrag van Rotterdam - Toevoeging van asbest - Belgische en Europese standpunten (4-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1004
Verdwijningen - Cijfers -BelgiŽ - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gekende redenen voor de verdwijningen (4-2967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2967
Vereenvoudiging van de administratie - Lastenvermindering voor de ondernemingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2481 1-49 p. 2481 (PDF)
Vergoeding van militairen gewond tijdens een opdracht (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1676-1677 1-34 p. 1676-1677 (PDF)
Vergoeding van militairen gewond tijdens een opdracht (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1588-1589 1-32 p. 1588-1589 (PDF)
Vergoedingen voor verliezen geleden in Rwanda en Burundi (1-1110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4007 1-77 p. 4007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4324-4325 1-82 p. 4324-4325 (PDF)
Verhuizing van de NAVO (1-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3063 1-60 p. 3063 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3148-3149 1-61 p. 3148-3149 (PDF)
Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat (Justitie) (1-1432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4654 1-88 p. 4654 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4816-4817 1-91 p. 4816-4817 (PDF)
Verkeersveiligheid - Radars (3-1978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2445-2446 3-34 p. 2445-2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4669-4670 3-53 p. 4669-4670 (PDF)
Verkiezingen - Met rasters beschermde verkiezingsborden (4-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1349
Verklaring van de minister op RTL-TVi i.v.m. de Belgische niet-deelname aan de luchtaanvallen van de NAVO op BosniŽ-Herzegovina      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 237 1-5 p. 237 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Verplichte in disponibiliteitstelling van sommige militairen van de actieve formatie - Voorwaarden      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-50
p. 2546-2547 1-50 p. 2546-2547 (PDF)
Verplichte in disponibiliteitstelling van sommige militairen van de actieve formatie van de strijdkrachten      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2785 1-55 p. 2785 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3033 1-59 p. 3033 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cťcile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Vťronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans, Cťcile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valťrie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Vťronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valťrie De Bue, HťlŤne Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoekschrift tot regelementering van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van belastingconsulent      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 881 1-17 p. 881 (PDF)
Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm (4-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2784
Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm (4-2785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2785
Vietnam - Mensenrechten - Militante - Veroordeling en opsluiting - Familiebezoeken - Medische verzorging - Bemiddeling bij de Vietnamese regering - Dialoog EU-Vietnam en Belgisch-Vietnamese bilaterale betrekkingen - Agenda van de besprekingen (4-7068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7068
ViŽtnam - Belgische hulp (2-2086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993-2994 2-55 p. 2993-2994 (PDF)
ViŽtnam - Belgische hulp (2-2087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3026 2-55 p. 3026 (PDF)
Voetbalwedstrijden en hooligans (Organisatie van "Euro 2000") (1-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-203
p. 5808-5809 1-203 p. 5808-5809 (PDF)
Volgrecht verschuldigd op schilderijen (1-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4989 1-95 p. 4989 (PDF)
Volksrepubliek China - Embargo op de uitvoer van wapens (Schending van de mensenrechten - Geschil met Taiwan) (3-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2681 3-36 p. 2681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3102-3103 3-40 p. 3102-3103 (PDF)
Volksrepubliek China - Ontwerp van anti-afscheidingswet (Gevolgen voor de betrekkingen tussen beide oevers van de straat van TaÔwan) (3-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2969 3-39 p. 2969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3728-3729 3-45 p. 3728-3729 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (6-31)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 26-30 6-6 p. 26-30 (PDF)
Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda (1-259)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
1-259/1
p. 1-3 1-259/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Destexhe
1-259/2
p. 1-5 1-259/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Destexhe en Coveliers
1-259/3
p. 1 1-259/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het bestuderen van de relatie tussen de nationale politieke overheid, het historisch onderzoek en de verwachtingen van de samenleving inzake geschiedenis en gedachtenis (Stand van zaken van de wet ter veroordeling van het negationisme - Verantwoordelijkheid van de Belgische overheden bij de identificatie, de vervolging en de deportatie van joden - Herdenking en "gedachtenisplicht") (3-1604)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Durant
3-1604/1
p. 1-11 3-1604/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Bespreking van het verslag
1-152
p. 4001-4013 1-152 p. 4001-4013 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwť en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de factoren die de Belgische politiek hebben bepaald in de maanden voorafgaand aan, tijdens het uitbreken en tijdens de uitvoering van de genocide in Rwanda (1-234)      
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Coveliers
1-234/2
p. 1 1-234/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Generaal Augusto Pinochet tot senator voor het leven (1-904)      
  Voorstel van de heer Destexhe
1-904/1
p. 1-2 1-904/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (2-1210)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren Geens en Destexhe
2-1210/2
p. 1-2 2-1210/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur (Bezetting door China) (1-220)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
1-220/1
p. 1-7 1-220/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het stedenbouwkundig erfgoed van Leopold II en in het bijzonder de serres van Laken als werelderfgoed van de mensheid (3-1490)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-1490/1
p. 1-18 3-1490/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 12 van de heer Destexhe c.s., op de tekst aangenomen door de commissie
1-32/8
p. 1-2 1-32/8 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ (3-1474)      
  Amendementen nrs 7 tot 13 van de heer Destexhe
3-1474/2
p. 3-4 3-1474/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog (3-1327)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Roelants du Vivier en mevrouw Defraigne
3-1327/1
p. 1-3 3-1327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-580/1
p. 1-2 3-580/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Destexhe c.s.
3-580/2
p. 6 3-580/2 p. 6 (PDF)
  Bespreking
3-51
p. 41-45 3-51 p. 41-45 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
3-51
p. 45-48 3-51 p. 45-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Verslag van de heer Destexhe
1-974/2
p. 1-2 1-974/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag (2-1075)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-1075/1
p. 1-6 2-1075/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Galand
2-1075/2
p. 1 2-1075/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-208
p. 22-23 2-208 p. 22-23 (PDF)
  2-208
p. 23-30 2-208 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd (4-436)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe, Georges Dallemagne en FranÁois Roelants du Vivier
4-436/1
p. 1-2 4-436/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran (3-870)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-870/1
p. 1-2 3-870/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie (2-901)      
  Amendement nr 6 van de heren Dubiť en Destexhe
2-901/2
p. 2 2-901/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Destexhe en mevrouw Thijs
2-901/3
p. 1-5 2-901/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-164
p. 34-40 2-164 p. 34-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (2-1193)      
  Amendement nr 7 van de heer Destexhe c.s.
2-1193/2
p. 2-3 2-1193/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder (1-466)      
  Amendement nr 1 van de heer Destexhe
1-466/2
p. 1 1-466/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de steun van de Senaat aan het democratiseringsproces in TunesiŽ (6-152)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
6-152/1
p. 1-4 6-152/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
3-1653/1
p. 1-4 3-1653/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Destexhe
3-1653/3
p. 2 3-1653/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Destexhe en Mahoux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1653/6
p. 1-2 3-1653/6 p. 1-2 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Lionel Vandenberghe, Hugo Vandenberghe en Destexhe
3-171
p. 68-69 3-171 p. 68-69 (PDF)
  3-171
p. 127-128 3-171 p. 127-128 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Alain Destexhe c.s.
4-679/1
p. 1-3 4-679/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habrť voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Amendement nr 2 van de heer Destexhe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1701/5
p. 1-2 3-1701/5 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-771/1
p. 1-15 3-771/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Destexhe c.s.
3-771/2
p. 1-2 3-771/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-102
p. 21-23 3-102 p. 21-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
2-1311/1
p. 1-10 2-1311/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Destexhe
2-1311/2
p. 5 2-1311/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3, 5 en 6 van de heren Destexhe en Mahoux
2-1311/2
p. 2-3 2-1311/2 p. 2-3 (PDF)
  2-1311/2
p. 4 2-1311/2 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer (Oorlog - Humanitaire ramp - VN-vredesmacht - Vliegverbod - Internationaal compensatiefonds - Internationaal Strafhof) (3-2013)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-2013/1
p. 1-3 3-2013/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden (6-263)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht en Alain Destexhe en de dames Ann Brusseel en Anne Barzin
6-263/1
p. 1-11 6-263/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendement nr 6 van de heer Destexhe
2-507/2
p. 7 2-507/2 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van antwoord (Modernisering van de wetgeving en harmonisering van de rechtsregels - Nieuwe informatietechnologieŽn - Rechtsmiddel) (6-451)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe c.s.
6-451/1
p. 1-8 6-451/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ (3-2003)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-2003/1
p. 1-2 3-2003/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer FranÁois Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie naar aanleiding van de genocide op de Tutsi's van Rwanda in 1994, vijfentwintig jaar geleden (6-517)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
6-517/1
p. 1-4 6-517/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om Charles Ghankay Taylor, voormalig president van Liberia, onverwijld voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone te brengen (3-1304)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-1304/1
p. 1-2 3-1304/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de "papieren" versies van jaarverslagen van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven, parastatalen, intercommunales en andere openbare besturen te beperken (4-1312)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1312/1
p. 1-10 4-1312/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie om de invoer in BelgiŽ en in de Europese Unie van door kinderen vervaardigde goederen te verbieden (1-425)      
  Voorstel van de heer Destexhe
1-425/1
p. 1-4 1-425/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de invoering van bodyscanners toe te staan (ter voorkoming van terrorisme op vliegtuigen) (4-1635)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1635/1
p. 1-3 4-1635/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Verslag van de heren Destexhe en Lionel Vandenberghe
3-1213/3
p. 1-5 3-1213/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur (3-853)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-853/1
p. 1-3 3-853/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid (Actieplan - Democratisering toegang tot het internet - Rendabele ondernemingen op het net - Modeloverheidsdiensten - Veralgemeende opleiding - Aangepaste wetgeving - Interactieve democratie - Promoten van BelgiŽ en zijn cultuurgemeenschappen - Eťn site/enig loket voor ondernemingen) (2-434)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-434/1
p. 1-15 2-434/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid (Voorstellen van de Koning Boudewijnstichting) (2-1267)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Van Quickenborne
2-1267/1
p. 1-12 2-1267/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Josť Daras, de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1471)      
  Voorstel van de heren Brotcorne, Roelants du Vivier en Destexhe en van mevrouw Nyssens
3-1471/1
p. 1-8 3-1471/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Beraadslaging
1-43
p. 1014-1019 1-43 p. 1014-1019 (PDF)
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (3-2109)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
3-2109/1
p. 1-5 3-2109/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Destexhe
3-2109/2
p. 1 3-2109/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (4-811)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux
4-811/1
p. 1-5 4-811/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het Internationaal Strafhof te steunen bij de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (31 mei-11 juni 2010) (4-1791)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1791/1
p. 1-7 4-1791/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 8 van de heer Alain Destexhe
4-1492/4
p. 1-3 4-1492/4 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-110
p. 47-48 4-110 p. 47-48 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en GŁler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendements nįs 23 ŗ 25 de M. Alain Destexhe
6-324/2
p. 8-9 6-324/2 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (6-292)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Martine Taelman, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Karin Brouwers
6-292/1
p. 1-4 6-292/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Amendement nr 7 van de heer Alain Destexhe
4-533/2
p. 3 4-533/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN (6-225)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bert Anciaux
6-225/1
p. 1-5 6-225/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 99-101 4-116 p. 99-101 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verbetering van de kennis van ons gemeenschappelijk verleden en van de geschiedenis van BelgiŽ (4-833)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-833/1
p. 1-6 4-833/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŽ (Anonieme personen die in W.O. II door genocide bedreigde personen hebben geholpen) (3-2383)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Destexhe
3-2383/1
p. 1-6 3-2383/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de doodstraf (3-2464)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-2464/1
p. 1-2 3-2464/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de oprichting van een internationale onderzoekscommissie voor de moord op de voormalige Pakistaanse eerste minister, mevrouw Benazir Bhutto (4-510)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe c.s.
4-510/1
p. 1-2 4-510/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiŽle autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Bespreking
6-27
p. 32-40 6-27 p. 32-40 (PDF)
  6-27
p. 41-43 6-27 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden (3-451)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-451/1
p. 1-7 3-451/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Voorstel van de heer Destexhe
1-161/1
p. 1-2 1-161/1 p. 1-2 (PDF)
Voorwaarden voor toegang tot de balie (1-987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3803-3804 1-73 p. 3803-3804 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4214-4218 1-80 p. 4214-4218 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Gebruik - Blootstelling - Risico's (3-2467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3172 3-41 p. 3172 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3328-3329 3-42 p. 3328-3329 (PDF)
Vuurwerk dat door de politie in beslag wordt genomen- Procedure voor de opslag - Circulaire - Termijn voor het versturen naar burgemeesters en politiekorpschefs (3-4845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6630 3-67 p. 6630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7207-7208 3-70 p. 7207-7208 (PDF)
WK voetbal - 2018 - Organisatie door BelgiŽ - Verbintenissen van de regering (4-2866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2866
Wapenembargo tegen Rwanda      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 210-211 1-5 p. 210-211 (PDF)
Werelddag in de strijd tegen hepatitis C - Informatie voor de huisartsen - Opsporing - Overeenkomsten tussen bepaalde ziekenhuiscentra en het RIZIV (3-2929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3816 3-46 p. 3816 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4311-4312 3-50 p. 4311-4312 (PDF)
Werkloosheidsuitkering voor jongeren - Voorwaarden - Bedrag (Eerste uitkering) (3-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1684 3-27 p. 1684 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2747-2748 3-36 p. 2747-2748 (PDF)
Werkzoekende gehandicapten (1-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596 1-87 p. 4596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4672 1-88 p. 4672 (PDF)
Werving in openbare dienst van personen die diensten hebben gepresteerd in de ontwikkelingslanden in het kader van de technische coŲperatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 672 1-13 p. 672 (PDF)
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Toegang tot het strafrechtelijk dossier (1-788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451 1-67 p. 3451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3928-3929 1-75 p. 3928-3929 (PDF)
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt - Ingediende klachten (3-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2151 3-31 p. 2151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2485-2486 3-34 p. 2485-2486 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de huisarbeid (Statuut van de huisarbeider) (1-356)      
  Amendement nr 4 van de heer Destexhe
1-356/2
p. 2 1-356/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Hazette en Destexhe
1-356/2
p. 1-2 1-356/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Amendement nr 3 van de heer Destexhe
1-1310/2
p. 2 1-1310/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS : onbevoegdheid van de Raad van State inzake het beheerscontract en de toewijzingsovereenkomsten) (Zie ook doc. Senaat 1-1073) (1-1074)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6608 1-226 p. 6601-6608 (PDF)
  1-226
p. 6611 1-226 p. 6611 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendementen nrs 25 en 28 tot 30 van de heren Destexhe en Malmendier
2-1250/2
p. 14 2-1250/2 p. 14 (PDF)
  2-1250/2
p. 14-15 2-1250/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11, 26, 27 en 31 van de heer Destexhe
2-1250/2
p. 6-7 2-1250/2 p. 6-7 (PDF)
  2-1250/2
p. 14 2-1250/2 p. 14 (PDF)
  2-1250/2
p. 15-16 2-1250/2 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Oezbekistan, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 november 1996 (2-1180)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1180/2
p. 1-2 2-1180/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 (2-1322)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1322/2
p. 1-2 2-1322/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Jemen inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 2000 (2-1315)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1315/2
p. 1-2 2-1315/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999 (2-1313)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1313/2
p. 1-2 2-1313/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek KroatiŽ inzake luchtvervoer en met de Bijlage, ondertekend te Zagreb op 12 maart 1996 (2-1183)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1183/2
p. 1-2 2-1183/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 (2-1131)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1131/2
p. 1-2 2-1131/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de "Norfra" gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Brussel op 20 december 1996 (De pijpleiding "Norfra", waarvan de benaming voortaan "Franpipe" is, beoogt de bevoorrading in aardgas van Frankrijk vanaf de Noorse gasvelden van de Noordzee te verzekeren) (2-1417)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1417/2
p. 1-3 2-1417/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 (2-905)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-905/2
p. 1-2 2-905/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (2-886)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-886/2
p. 1-2 2-886/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 (2-1264)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-1264/2
p. 1-2 2-1264/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek TsjechiŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 (Republiek TsjechiŽ) (2-911)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-911/2
p. 1-2 2-911/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en de heren Mahoux, Destexhe en Morael
2-32
p. 28-30 2-32 p. 28-30 (PDF)
  2-32
p. 52 2-32 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 (2-446)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-446/2
p. 1-2 2-446/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Verslag van de heren Barbeaux en Destexhe
2-967/3
p. 1-23 2-967/3 p. 1-23 (PDF)
   Daghospitalisatie
2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Financiering van de psychiatrische ziekenhuizen
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 10-11 2-967/3 p. 10-11 (PDF)
   Financiering van de sociale functie van ziekenhuizen
2-967/3
p. 3 2-967/3 p. 3 (PDF)
  2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 6 2-967/3 p. 6 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 11 2-967/3 p. 11 (PDF)
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-967/3
p. 3-4 2-967/3 p. 3-4 (PDF)
  2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 6-7 2-967/3 p. 6-7 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 12-13 2-967/3 p. 12-13 (PDF)
   FinanciŽle controle op de ziekenhuizen
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 6 2-967/3 p. 6 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 11-12 2-967/3 p. 11-12 (PDF)
   Niet-dringende medische hulpverlening - Ambulancediensten
2-967/3
p. 4 2-967/3 p. 4 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 10 2-967/3 p. 10 (PDF)
   Organisatie van de ziekenhuizen op provinciaal niveau
2-967/3
p. 9 2-967/3 p. 9 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Tariefzekerheid voor de patiŽnt in de ziekenhuizen (Artsentarieven - Ereloonsupplementen)
2-967/3
p. 2 2-967/3 p. 2 (PDF)
  2-967/3
p. 7 2-967/3 p. 7 (PDF)
  2-967/3
p. 13 2-967/3 p. 13 (PDF)
   Tegemoetkoming fertiliteitsproblemen
2-967/3
p. 9 2-967/3 p. 9 (PDF)
  2-967/3
p. 14 2-967/3 p. 14 (PDF)
   Thuiszorg
2-967/3
p. 8 2-967/3 p. 8 (PDF)
  2-967/3
p. 13-14 2-967/3 p. 13-14 (PDF)
   Ziekenhuis van Mont-Godinne en Bordet
2-967/3
p. 6-7 2-967/3 p. 6-7 (PDF)
  2-967/3
p. 12-13 2-967/3 p. 12-13 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering
2-967/3
p. 3-14 2-967/3 p. 3-14 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering : betrouwbaarheid van de basisgegevens (Minimale klinische gegevens : MKG, AP-DRG)
2-967/3
p. 5 2-967/3 p. 5 (PDF)
  2-967/3
p. 10 2-967/3 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Tewerkstellingsbeleid - Bestrijding van de werkloosheid - Flexibiliteit van de werkgelegenheid - Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Sociale balans op te stellen door de bedrijven - Noodzaak om de werkgeversbijdragen op lagere lonen te verlagen
1-18
p. 399-401 1-18 p. 399-401 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Amendement nr 11 van de heren Hazette en Destexhe
   Halftijds brugpensioen
1-189/2
p. 4 1-189/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Hazette en Destexhe
   Sociale balans op te stellen door de ondernemingen
1-189/2
p. 5 1-189/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Destexhe
1-189/3
p. 1-16 1-189/3 p. 1-16 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene, Anciaux, Jonckheer, Verreycken en Destexhe en eindstemming
1-19
p. 436-438 1-19 p. 436-438 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Amendement nr 1 van de heren Vankrunkelsven en Destexhe
3-312/2
p. 1-2 3-312/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Amendement nr 6 van de heren Hazette en Destexhe
   Schrapping van de terugbetaling van geneesmiddelen bij daghospitalisatie voor zelfstandigen
1-1175/2
p. 3-4 1-1175/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Hazette en Destexhe
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten - Technische Raad
1-1175/2
p. 1-3 1-1175/2 p. 1-3 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Destexhe, Loones en Devolder en eindstemming
1-237
p. 6935-6938 1-237 p. 6935-6938 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Amendement nr 17 van de heren Destexhe en Hazette
   Remgeld
1-188/2
p. 7 1-188/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Destexhe en Hazette
   Heffing op het omzetcijfer van de farmaceutische bedrijven
1-188/2
p. 7-8 1-188/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heren Destexhe en Hazette
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten
1-188/2
p. 9 1-188/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Destexhe en Hazette
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-188/2
p. 10 1-188/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 16 van de heren Destexhe en Hazette
   Bronkuren
1-188/2
p. 6-7 1-188/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heren Destexhe en Hazette
   Medische controle
1-188/2
p. 8 1-188/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 21 en 22 van de heren Destexhe en Hazette
   Inbreuk op de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen
1-188/2
p. 8-9 1-188/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 26 van de heren Destexhe en Hazette
   Bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-188/2
p. 9-10 1-188/2 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Hazette
   Kinderbijslag afhankelijk maken van het effectieve schoolbezoek
1-297/2
p. 1 1-297/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe en Hazette
   Sociale bijdragen voor geneesheren, tandartsen en apothekers
1-297/2
p. 1-2 1-297/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Destexhe en Hazette
   Medische verkiezingen
1-297/2
p. 2 1-297/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heren Destexhe en Hazette
   Beperking van het medisch aanbod
1-297/2
p. 2-3 1-297/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Destexhe en Hazette
   Informatie over geneesmiddelen verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid en de erkende organisaties
1-297/2
p. 3 1-297/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heren Destexhe en Hazette
   Aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek - Aanwerving van onderzoekers
1-297/2
p. 4-5 1-297/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heren Destexhe en Hazette
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-297/2
p. 5-12 1-297/2 p. 5-12 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Destexhe en Hazette
   Evaluatie van de medische praktijk
1-297/2
p. 3 1-297/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heren Destexhe en Hazette
   Dierenartsen : cumulverbod
1-297/2
p. 3-4 1-297/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 4 tot 6 en 10 tot 14 van de heren Destexhe en Hazette, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-297/4
p. 1-2 1-297/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Beperking van het medisch aanbod - Opruststelling van artsen - Evaluatie van de medische praktijk
1-37
p. 851 1-37 p. 851 (PDF)
  1-37
p. 851-852 1-37 p. 851-852 (PDF)
  1-37
p. 859 1-37 p. 859 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen en amendementen
1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 10 van de heer Alain Destexhe
4-1357/2
p. 5-6 4-1357/2 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 39 en 40 van de heren Destexhe en Geens
2-288/11
p. 1-2 2-288/11 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Amendement nr 66 van de heren Hazette en Destexhe
   Ziekenhuisopname : aandeel van de patiŽnt
1-612/3
p. 1-2 1-612/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 67 van de heren Hazette en Destexhe
   Vermindering van honoraria en tarieven met 3 %
1-612/3
p. 2 1-612/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren Hazette en Destexhe
   Forfaitaire tegemoetkoming (Ziekteverzekering)
1-612/3
p. 2 1-612/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 69 van de heren Hazette en Destexhe
   Remgeld
1-612/3
p. 2-3 1-612/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 70 van de heren Hazette en Destexhe
   Indexering vergoedingen voor blijvende werkongeschiktheid
1-612/3
p. 3 1-612/3 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 71 en 72 van de heren Hazette en Destexhe
   Bijzondere werkgeversbijdrage
1-612/3
p. 3-4 1-612/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 73 en 74 van de heren Hazette en Destexhe
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
1-612/3
p. 4-5 1-612/3 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 75 en 76 van de heren Hazette en Destexhe
   Pensioenreglementering
1-612/3
p. 5 1-612/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 66 tot 76 van de heren Hazette en Destexhe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
1-612/10
p. 1-3 1-612/10 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn (Pensioenleeftijd) (1-319)      
  Stemverklaringen van de heer Coene, de dames Dardenne en Bribosia-Picard, de heren Verreycken, Destexhe en Anciaux en eindstemming
1-49
p. 1139-1140 1-49 p. 1139-1140 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Pensioenhervorming - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Financiering van de pensioenen - Volledige fiscale decumulatie voor gehuwde gepensioneerden - Hervorming van de kinderbijslag - Hervorming van de wet op de ziekenhuizen
1-63
p. 1529-1532 1-63 p. 1529-1532 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6611 1-226 p. 6601-6611 (PDF)
Wetsontwerp tot reglementering van de boekenprijs (2-1532)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Destexhe
2-1532/2
p. 1-3 2-1532/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 2-1427) (3-385)      
  Amendement nr 2 van de heer Destexhe
3-385/2
p. 2 3-385/2 p. 2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Destexhe
3-38
p. 56 3-38 p. 56 (PDF)
  3-38
p. 73-74 3-38 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren (Verplichting alle honden aan te geven - Vergunningsplicht - Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Gedragscode - Hondenschool - Bevuilen van voetpaden - Bevoegdheden van de burgemeester - Gevaarlijke honden) (3-859)      
  Voorstel van de heren Cheffert en Destexhe
3-859/1
p. 1-8 3-859/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-666/1
p. 1-6 2-666/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 24 van de heer Destexhe
2-244/4
p. 16-17 2-244/4 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 27 tot 31 en 39 van de heer Destexhe
2-244/5
p. 3-4 2-244/5 p. 3-4 (PDF)
  2-244/5
p. 6 2-244/5 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 228 van de heer Destexhe
2-244/12
p. 30 2-244/12 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 496 tot 503 van de heer Destexhe
2-244/18
p. 6-8 2-244/18 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 645 van de heren Galand en Destexhe
2-244/19
p. 17 2-244/19 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 641 en 642 van de heer Destexhe
2-244/19
p. 15 2-244/19 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 826, 828, 830 en 835 tot 837 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Destexhe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 73 2-244/25 p. 73 (PDF)
  2-244/25
p. 74 2-244/25 p. 74 (PDF)
  2-244/25
p. 74-75 2-244/25 p. 74-75 (PDF)
  2-244/25
p. 76-77 2-244/25 p. 76-77 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendement nr 170 van de heer Destexhe
3-1440/11
p. 2 3-1440/11 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat) (2-1450)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (3-169)      
  Amendement nr 9 van de heren Destexhe en Ramoudt
3-169/3
p. 2-4 3-169/3 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings (2-1462)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1462/1
p. 1-7 2-1462/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings (3-209)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-209/1
p. 1-7 3-209/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Ramoudt
3-209/2
p. 1-2 3-209/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden (2-543)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-543/1
p. 1-7 2-543/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden (3-206)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-206/1
p. 1-7 3-206/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden (4-902)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-902/1
p. 1-7 4-902/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats (Gebruik van informaticamateriaal [internet en e-mail] voor privť-doeleinden) (2-891)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-891/1
p. 1-9 2-891/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats (Gebruik van informaticamateriaal [internet en e-mail] voor privť-doeleinden) (3-207)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-207/1
p. 1-9 3-207/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats (Gebruik van informaticamateriaal [internet en e-mail] voor privť-doeleinden) (4-903)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-903/1
p. 1-9 4-903/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de organisatie van sociale verkiezingen in de overheidssector (Hervorming) (3-774)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-774/1
p. 1-4 3-774/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen inzake transparantie in bank- en financiŽle zaken (Informatie aan de klanten over de berekeningswijze van debet- en creditinteresten - Periodieke overzichten van de evolutie van hun portefeuille) (4-1208)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-1208/1
p. 1-5 4-1208/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 65 van de heer Destexhe
3-27/4
p. 14-15 3-27/4 p. 14-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Verslag van de heer Destexhe
2-245/2
p. 1-2 2-245/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid (3-729)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
3-729/1
p. 1-12 3-729/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-409/1
p. 1-6 2-409/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe, Malmendier en Dedecker
2-409/2
p. 1-2 2-409/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1en 3 tot 6 van de heren Destexhe en Malmendier
2-409/2
p. 1 2-409/2 p. 1 (PDF)
  2-409/2
p. 2-3 2-409/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 26 van de heer Destexhe c.s.
2-409/3
p. 5 2-409/3 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heren Destexhe en Malmendier
2-409/3
p. 8 2-409/3 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 14, 24, 40 en 42 tot 46 van de heer Destexhe
2-409/3
p. 1 2-409/3 p. 1 (PDF)
  2-409/3
p. 3-5 2-409/3 p. 3-5 (PDF)
  2-409/3
p. 9 2-409/3 p. 9 (PDF)
  2-409/3
p. 10-11 2-409/3 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 27, 30 en 31 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa
2-409/3
p. 6 2-409/3 p. 6 (PDF)
  2-409/3
p. 6-7 2-409/3 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 39 en 60 van de heren Destexhe en Remans
2-409/3
p. 9 2-409/3 p. 9 (PDF)
  2-409/3
p. 14 2-409/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 4-11 2-160 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven (Mededeling aan de Wetgevende Kamers door elke administratieve overheid of elk bedrijf belast met een opdracht van openbare dienstverlening van de namen en bezoldigingen van de advocaten, juristen, fiscale adviseurs, revisoren of andere dienstverleners waarop ze een beroep doen) (4-712)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-712/1
p. 1-3 4-712/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen (1-782)      
  Voorstel van de heer Destexhe
1-782/1
p. 1-3 1-782/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-193
p. 5565-5570 1-193 p. 5565-5570 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen (3-787)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-787/1
p. 1-5 3-787/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (2-410)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Van Quickenborne
2-410/1
p. 1-8 2-410/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (3-205)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-205/1
p. 1-8 3-205/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (4-901)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-901/1
p. 1-8 4-901/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1237)      
  Voorstel van de heren Cornil, Dallemagne, Destexhe, Dubiť en Maertens en van mevrouw KaÁar
2-1237/1
p. 1-5 2-1237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-1255/1
p. 1-5 2-1255/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Voorbereidend onderzoek door een magistraat) (3-713)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-713/1
p. 1-4 3-713/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Voorbereidend onderzoek door een magistraat) (4-907)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-907/1
p. 1-4 4-907/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (2-1413)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1413/1
p. 1-9 2-1413/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (3-208)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-208/1
p. 1-9 3-208/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (4-904)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-904/1
p. 1-9 4-904/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling (3-2424)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Destexhe
3-2424/1
p. 1-21 3-2424/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling (4-178)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Destexhe
4-178/1
p. 1-21 4-178/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een regeling betreffende de levensbeschouwelijk georiŽnteerde belasting (Toekenning, naar keuze van de belastingplichtige, van een deel van de belastingen aan een eredienst of levensbeschouwelijke groep) (1-1140)      
  Voorstel van de heer Destexhe
1-1140/1
p. 1-5 1-1140/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiŽnt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (2-1286)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Malcorps
2-1286/1
p. 1-14 2-1286/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (3-788)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-788/1
p. 1-14 3-788/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (4-908)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-908/1
p. 1-15 4-908/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (2-1231)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1231/1
p. 1-10 2-1231/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (3-470)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Germeaux
3-470/1
p. 1-10 3-470/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (4-905)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe
4-905/1
p. 1-11 4-905/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 6 tot 32 van de heren Brotchi en Destexhe
3-1519/4
p. 1-12 3-1519/4 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Destexhe
3-1519/8
p. 4 3-1519/8 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere en de heer Destexhe
3-1519/13
p. 1-282 3-1519/13 p. 1-282 (PDF)