S. 3-1519 Dossierfiche K. 51-2887

Wetsontwerp tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen
Patrik Vankrunkelsven    Annemie Van de Casteele    Christel Geerts    Philippe Mahoux   

Hoge Gezondheidsraad
apotheker
verplegend personeel
beroepsorde
belangenconflict
rechten van de zieke
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
paramedisch beroep
dokter
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
vroedvrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1519/1 3-1519/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/1/2006
3-1519/2 3-1519/2 (PDF) Advies van de Raad van State 13/3/2006
3-1519/3 3-1519/3 (PDF) Amendementen 28/3/2006
3-1519/4 3-1519/4 (PDF) Amendementen 19/4/2006
3-1519/5 3-1519/5 (PDF) Amendementen 26/4/2006
3-1519/6 3-1519/6 (PDF) Amendementen 10/5/2006
3-1519/7 3-1519/7 (PDF) Amendementen 17/5/2006
3-1519/8 3-1519/8 (PDF) Amendementen 31/5/2006
3-1519/9 3-1519/9 (PDF) Amendementen 27/10/2006
3-1519/10 3-1519/10 (PDF) Amendementen 24/11/2006
3-1519/11 3-1519/11 (PDF) Amendementen 15/12/2006
3-1519/12 3-1519/12 (PDF) Amendementen 24/1/2007
3-1519/13 3-1519/13 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-1519/14 3-1519/14 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2007
3-1519/15 3-1519/15 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/2007
3-1519/16 3-1519/16 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/2007
K. 51-2887/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2007
K. 51-2887/2 Amendementen 24/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2006   Indiening Doc. 3-1519/1 3-1519/1 (PDF)
26/1/2006   Inoverwegingneming
26/1/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1519/2 3-1519/2 (PDF)
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1519/15 3-1519/15 (PDF)
1/2/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1519/3 3-1519/3 (PDF)
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-19/o1) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
Doc. 3-1519/16 3-1519/16 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2006   Verzending naar commissie
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere, Alain Destexhe
28/3/2006   Bespreking
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Bespreking
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Bespreking
Einde van de bespreking
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Bespreking
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o0)
24/1/2007   Aanneming na amendering
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1519/13 3-1519/13 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1519/14 3-1519/14 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2887/1
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 28/3/2006, 19/4/2006, 10/5/2006, 17/5/2006, 31/5/2006, 29/11/2006, 10/1/2007, 24/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/2/2007 60 23/4/2007