Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6048

van Alain Destexhe (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers

openbare veiligheid
misdadigheid
criminaliteit
Europees afgevaardigde
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Europees ambtenaar

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
3/2/2010 Rappel
17/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4950

Vraag nr. 4-6048 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de nationale en Europese pers zijn onlangs een reeks artikelen verschenen over het onveiligheidsgevoel van vele Europese ambtenaren en parlementsleden die in onze hoofdstad werken. Zo beschreef de krant Le Soir onze hoofdstad in een artikel van 20 oktober 2009 als een “luilekkerland voor criminelen”. Volgens het Duitse dagblad Die Welt zou de Belgische politie bovendien een afwachtende houding aannemen zonder te reageren en zou ze de Europese hoofdstad laten wegzinken in de criminaliteit, zodat de Europese ambtenaren en parlementsleden nu vrezen dat ze op elke hoek van de straat een agressor zullen tegenkomen.

Die ongerustheid lijkt nog te zijn toegenomen na de overval enkele weken geleden op een Duits Europees parlementslid, Angelika Niebler. Dat zou echter zeker geen alleenstaand geval zijn. Op verzoek van de heer Jerzy Buzek, de voorzitter van het Europees parlement, zou de politie op de hoogte zijn gebracht met het verzoek de criminaliteit in de wijk aan te pakken. “We wachten nog altijd op een antwoord” heeft een woordvoerder verduidelijkt.

Ik vind het voor het imago van Brussel en van ons land zorgwekkend te moeten vaststellen dat de Europese ambtenaren en parlementsleden zich absoluut niet veilig voelen. Daarom herinner ik u aan mijn mondelinge vraag nr. 4-897 van 15 oktober 2009, waarin ik mijn ongerustheid uitte over de rellen en het geweld in onze hoofdstad op het einde van vorige zomer (Handelingen nr. 4-89, blz. 33).

Mag ik u vragen of u de verantwoordelijken van de Europese instellingen al een antwoord hebt gegeven? Zo ja, hoe luidde dat antwoord? Denkt u aan specifieke maatregelen om tegemoet te komen aan de onrust van de Europese ambtenaren en parlementsleden? Beschikt u over cijfers van de jongste twaalf maanden over het aantal overvallen in de Europawijk of op leden van de Europese instellingen in Brussel?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

1. De lokale politie die belast is met de veiligheid van de Europese wijk – de politiezone Brussel-Elsene – heeft al ontmoetingen en vergaderingen georganiseerd met de mensen die in de Europese instellingen werken.

2. Er zijn al investeringen geweest in mensen en materieel en er zijn al specifieke maatregelen voor die wijk genomen. Omdat België het gastland is, besteedt het immers prioritair aandacht aan de Europese wijk.

3. De Europese wijk is één van de bestbeveiligde wijken van Brussel. Uit de statistieken komt duidelijk naar voren dat de criminaliteit in de Europese wijk zeer laag is vergeleken met de andere wijken van onze hoofdstad. Bovendien hebben enkele weken geleden de Burgemeester en de Korpschef van de politie van Brussel-Elsene een vergadering georganiseerd met de inwoners en handelaars van de Europese wijk. Op die vergadering hebben de daar aanwezigen helemaal niet geklaagd over de onveiligheid in hun wijk.