Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2865

van Alain Destexhe (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Boeken -Prijzen - Boeken uitgegeven in Frankrijk en verdeeld in BelgiŽ - Tabel - Afschaffing

boekensector
prijs
vaststelling van de prijzen
consumptieprijs
Frankrijk

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
9/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2865 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u me het belang uitleggen van het behoud van de ďtabelĒ, of de verhoging met ongeveer 15%, die door de distributeurs wordt toegepast op de prijzen van de boeken die in Frankrijk zijn uitgegeven en in BelgiŽ zijn verdeeld? Zal die verhoging worden afgeschaft?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2009 :

De tabel werd ingesteld onder de vorm van een ministerieel besluit een dertigtal jaren geleden, ten tijde van de douanerechten en de vlottende wisselkoersen tussen de munten. De tabel was dus niets anders dan een mechanisme om risico’s te temperen door de prijzen van ingevoerde boeken te verhogen. Tengevolge van het tot stand brengen van het Europees monetair systeem en het invoeren van de ecu in 1979, verloor het mechanisme van de tabel zijn bestaansreden en werd het officieel afgeschaft in 1987.

De tabel heeft dus op het ogenblik geen enkele wettelijke basis.

Toch blijven sommige grote Franse uitgevers en distributiegroepen, via hun Belgische filialen, een officieuze tabel aanrekenen, omdat deze geacht wordt de distributiekosten die in België hoger zijn dan in Frankrijk, te dekken.

Indien het eenheden betreft die tot eenzelfde uitgevers- en distributiegroep behoren en een relatie moedermaatschappij / filiaal hebben, is het onmogelijk om deze gedragswijze te beschouwen als een afspraak tussen bedrijven.

Er werd reeds een klacht betreffende de tabel ingediend door de vereniging Librairies francophones de Belgique bij de diensten van de mededinging en deze is momenteel in onderzoek.