S. 6-216 Dossierfiche                  

Migratie, veiligheid, deradicalisering
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

extremisme
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
terrorisme
hoorzitting
migratiebeleid van de EU
illegale migratie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-216/1 6-216/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 23/6/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
17/6/2015   Verzending naar commissie
17/6/2015   Inschrijving op agenda
17/6/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Steven Vanackere, Karl Vanlouwe, Alain Destexhe, Brigitte Grouwels
17/6/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de h. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, rechtsstatelijkheid en het handvest van de grondrechten
17/6/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/6/2015

Kruispuntbank van de wetgeving