S. 1-974 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam
Patrick Hostekint    Anne-Marie Lizin   

motie van het Parlement
Europese verdragen
intergouvernementele conferentie (EU)
Verdrag van Amsterdam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-974/1 1-974/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/5/1998
1-974/2 1-974/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/5/1998
1-974/3 1-974/3 (PDF) Amendementen 3/6/1998
1-974/4 1-974/4 (PDF) Amendement 3/6/1998
1-974/5 1-974/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 4/6/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
7/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-974/1 1-974/1 (PDF)
14/5/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/5/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
20/5/1998   Bespreking
20/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-974/2 1-974/2 (PDF)
20/5/1998   Vertrouwen rapporteur
28/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-190 Hand. 1-190 (PDF)
4/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-192 Hand. 1-192 (PDF)
Doc. 1-974/5 1-974/5 (PDF)
4/6/1998   Aanneming na amendering
4/6/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 3/6/1998, 4/6/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1998