Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4949

van Alain Destexhe (MR) d.d. 6 november 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag

Rwanda
misdaad tegen de menselijkheid
verblijfsrecht
naturalisatie

Chronologie

6/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5522

Vraag nr. 4-4949 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Seraphin Rwabukumba, schoonbroer van de vermoorde Rwandese president Habyarimana en naaste medewerker van de uitvoerders van de genocide, heeft onlangs de Belgische nationaliteit aangevraagd. De slachtoffers van die genocide maken zich daar terecht zorgen over. De betrokkene zou een sleutelfunctie hebben uitgeoefend in het organogram van de Akazu, die de reputatie heeft de Rwandese genocide te hebben gepland.

Na in 2001 de regularisatie te hebben bekomen, heeft de heer Rwabukumba dus initiatieven genomen om de Belgische nationaliteit te verwerven. Zijn vrouw en kinderen zijn nu al Belg.

In dat verband wens ik u enkele vragen te stellen :

1.Hoe is het mogelijk dat personen die verdacht worden van genocide of naaste medewerkers waren van oud-president Habyarimana in ons land een verblijfsvergunning krijgen?

2.Hoe is het bovendien mogelijk dat een naturalisatieaanvraag zoals die van de heer Rwabukumba in overweging kan worden genomen, gelet op het verleden van die persoon?