Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2022

van Alain Destexhe (MR) d.d. 18 november 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Selor - Taalexamens - Vragenlijst - Aantal examendagen - Doelstelling van de examens

SELOR
taalgebruik
schoolexamen
ambtenaar

Chronologie

18/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2447

Vraag nr. 4-2022 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Graag kreeg ik een afschrift van de vragen van de computertest over de elementaire kennis van de Nederlandse taal, alsook van de test over de elementaire kennis van de Franse taal voor de niveaus 1A (artikelen 9, 2, en 11) die op 12 november jongstleden om 8.45 uur bij Selor hebben plaatsgehad.

Waarom worden er slechts drie examendagen per jaar georganiseerd?

Wat is de voornaamste doelstelling van die testen: blijk geven van een schoolse talenkennisof van een talenkennis die de ambtenaar in staat stelt de taal effectief te gebruiken in zijn contacten met het publiek?