Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3169

van Alain Destexhe (MR) d.d. 13 maart 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Spelconsoles - Wi-Fi - Schadelijkheid - Nationale en Europese norm

onlinegame
digitaal spel
speelautomaat
radiocommunicatie
frequentieband
elektromagnetische schadelijke invloed
veiligheid van het product
bescherming van de consument
veiligheidsnorm
volksgezondheid
mobiele communicatie
blootstelling aan straling

Chronologie

13/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
21/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3170

Vraag nr. 4-3169 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De nieuwe generaties spelconsoles als Nintendo Wii, maken meer en meer gebruik van het draadloze connectiesysteem Wi-Fi.

In welke mate zijn dergelijke spelen schadelijk? Kunnen we stellen dat die spelen gevolgen hebben voor de gezondheid? Is dat type product onderworpen aan een nationale of Europese norm?

Antwoord ontvangen op 21 april 2009 :

Bij deze mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

De mens leeft sinds mensenheugenis in een natuurlijke elektromagnetische omgeving, namelijk een aards magnetisch veld.

Gedurende de laatste dertig jaar zijn we steeds meer toestellen gaan gebruiken die op elektriciteit werken (televisietoestellen, wekkerradio’s, computers, mobiele telefoons..) en die allemaal artificiële elektromagnetische velden genereren. De technologische explosie van de Wi-Fi is nog een extra toevoeging aan de reeks toestellen die niet-ioniserende stralen uitzenden. En, net zoals met gsm’s is er bezorgdheid in verband met de gevolgen voor de gezondheid – in het bijzonder de gezondheid van kinderen. Deze extra bezorgdheid komt gedeeltelijk voort uit de vaststelling dat kinderen kwetsbaarder zijn – omdat hun schedels dunner zijn en hun zenuwstelsel nog in volle ontwikkeling is – en dat ze tijdens hun leven worden blootgesteld aan een grotere hoeveelheid stralen.

Ondanks deze bezorgdheden, besluiten recente internationale onderzoeken dat er geen bewijs bestaat dat deze stralen een invloed uitoefenen op de gezondheid. Toch raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om, uit voorzichtigheid, de onnodige blootstelling van kinderen aan elektromagnetische stralen zo veel mogelijk te vermijden.

Het risico voor de gezondheid hangt af van de intensiteit van het effect omdat zowel elektrische stroom als warmte natuurlijke fenomenen zijn voor ons lichaam, die slechts een risico inhouden wanneer ze de fysiologische grens overschrijden. Sterke stroom kan bijvoorbeeld de zenuwen en spieren, en ook andere biologische processen, stimuleren. Er werden beperkingen vastgesteld in verband met blootstelling, en dit om de bevolking te beschermen tegen deze risico’s.

Zo heeft de Europese Unie beperkingen ingesteld om gebruikers te beschermen tegen de gevolgen van het gebruik van mobiele telefoons en andere elektromagnetische velden en heeft ze kort geleden het Wetenschappelijk comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG) belast met het evalueren van de noodzaak om deze beperkingen dwingender te maken.

Volgens dit Comité, leiden de recentste wetenschappelijke onderzoeken niet tot de noodzaak om de beperkingen voor de blootstelling aan radiofrequentievelden te herzien. Er werd geen enkel verband vastgesteld tussen de blootstelling aan radiofrequentievelden en de symptomen waarover sommigen klagen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid of concentratiestoornissen. Tot op heden is er nog geen epidemiologische studie over kinderen beschikbaar, ondanks het feit dat zij mogelijk gevoeliger zijn voor radiofrequentievelden van mobiele telefoons dan volwassenen.