Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7176

van Alain Destexhe (MR) d.d. 12 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Belgische diplomatie - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhouding

personeel in diplomatieke dienst
ministerie
taalgebruik

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7176 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik zou u dankbaar zijn, mocht u mij een antwoord geven op volgende vragen :

1. Zou u mij, aan de hand van een klassering per niveau van de agenten en per klasse, de taalverhouding kunnen opgeven voor het hele diplomatieke korps, alsook de taalkaders die kunnen worden toegepast?

2. Welke taalaanhorigheid hebben onze ambassadeurs in de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, de Democratische Republiek Congo en het Verenigd Koninkrijk, en onze ambassadeurs bij de Organisatie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie (EU)?

Zou u me de taalaanhorigheid kunnen meedelen van de verschillende directeurs-generaal die zetelen in het directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking?