S. 2-1255 Dossierfiche K. 50-2261

Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
Alain Destexhe    Jean Cornil    Vincent Van Quickenborne    Josy Dubié    Georges Dallemagne    Meryem Kaçar    Philippe Mahoux    Fatma Pehlivan    Martine Taelman   

interpretatie van het recht
internationaal humanitair recht
strafrecht
internationaal strafrecht
internationaal publiekrecht
misdaad tegen de menselijkheid
jurisdictiebevoegdheid
exterritorialiteit
extraterritoriale bevoegdheid
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1255/1 2-1255/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/7/2002
2-1255/2 2-1255/2 (PDF) Advies van de Raad van State 23/12/2002
2-1255/3 2-1255/3 (PDF) Amendementen 8/1/2003
2-1255/4 2-1255/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
2-1255/5 2-1255/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/1/2003
K. 50-2261/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2003
K. 50-2261/2 Verslag namens de commissie 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2002   Indiening Doc. 2-1255/1 2-1255/1 (PDF)
19/7/2002   Inoverwegingneming
19/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
18/9/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
23/12/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State
nr. 34.153/VR
Doc. 2-1255/2 2-1255/2 (PDF)
23/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-6/o6) Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
Doc. 2-1255/5 2-1255/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/7/2002   Verzending naar commissie
19/9/2002   Inschrijving op agenda
19/9/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
19/9/2002   Bespreking
25/9/2002   Inschrijving op agenda
25/9/2002   Niet behandeld
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Bespreking
22/1/2003   Inschrijving op agenda
22/1/2003   Bespreking
22/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
22/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1255/4 2-1255/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2003   Overzending Doc. K. 50-2261/1
4/4/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2261/2
8/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 358, p. 1-3
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/9/2002, 8/1/2003, 22/1/2003, 28/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd 8/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 31/1/2003 60 9/4/2003