Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2208

van Alain Destexhe (MR) d.d. 8 januari 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking - Belgische bijdrage

ontwikkelingshulp
internationale organisatie
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
Unicef
Internationale Arbeidsorganisatie
VN-Organisatie voor industriŽle ontwikkeling
Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling
FAO
Wereldgezondheidsorganisatie
Internationaal Muntfonds
Wereldbank
Wereldvoedselprogramma

Chronologie

8/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2208 d.d. 8 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Hoeveel bedraagt de financiŽle steun van BelgiŽ aan de internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and agriculture organization, FAO), de Organisatie van de Verenigde Naties voor de indrustriŽle Ontwikkeling (UNIDO), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (United Nations Children's Emergency Fund, UNICEF), de Wereldgezondheidssorganisatie (WHO), de Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO), het Internationaal Muntfonds (IMF), de Wereldbank en het Wereldvoedselprogramma (WFP)?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

In antwoord op vraag 4-2208 van het geachte lid over de bijdragen die België betaalt aan internationale ontwikkelingsorganisaties, heb ik de eer een overzicht te geven in de onderstaande tabel. Let wel, in de bijdragen voor het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (United Nations Children's Emergency Fund, UNICEF) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zijn ook bijdragen voor humanitaire interventies begrepen. De Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO) en de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD) zijn niet langer partnerorganisaties. Voor zover er nog een bijdrage wordt betaald, betreft het een verplichte bijdrage. De bijdrage voor het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft een louter humanitaire bestemming.

In dit verband dient te worden opgemerkt dat de bedragen in de tabel overeenstemmen met alle bijdragen die als « officiële ontwikkelingshulp » kunnen worden gekwalificeerd (volgens de begripsomschrijving van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO en die worden betaald door verschillende Belgische administratieve eenheden, met name zowel de directies van de DGOS (vooral D0, D1, D2, D4) als andere directies-generaal van de FOD Buitenlandse Zaken (vooral S3.1) en door de deelstaten (Gewesten en Gemeenschappen). Voorts betaalt België (dienst D4 van de DGOS) ook een bijdrage aan enkele van deze organisaties onder de noemer "verplichte niet-ODA-bijdragen " (die België betaalt als lid van de organisatie). Deze bedragen worden echter niet geheel als « officiële ontwikkelingshulp » beschouwd in de zin van de begripsomschrijving van het Development Assistance Committee van de OESO. Het deel van deze verplichte niet-ODA-bijdragen (die dus geen officiële ontwikkelingshulp zijn) komen dan ook niet voor in de tabel.


2007

2008


Verplichte bijdragen

Vrijwillige bijdragen

Totaal

Verplichte bijdragen

Vrijwillige bijdragen

Totaal

in euro


a) algemene middelen (core)

b) toegewezen middelen (earmarked)a) algemene middelen (core)

b) toegewezen middelen (earmarked)


UNDP

0

13 200,000

11 950,947

25 150,947

0

14 200,000

12 925,131

27 125,131

ILO

355 008

0

2 399,060

2 754,068

416 850

0

3 150,111

3 566,961

FAO

1 926,907

0

14 342,464

16 269,371

2 057,307

0

9 980,478

5 241,999

UNIDO

1 100,943

0

0

1 100,943

1 069,379

0

0

1 069,379

UNICEF

0

3 000,000

9 933,226

12 933,226

0

3 500,000

4 240,251

7 740,251

UNCTAD

0

0

0

0

0

0

0

0

UNESCO

663 615

0

2 842,433

3 506,048

2 689,165

0

2 789,165

5 478,330

IMF

0

0

1 000,000

1 000,000

0

0

1 000,000

1 000,000

WB (IDA+IBRD)

78 330,000

8 230,000

7 000,000

93 560,000

176 750,000

13 666,782

6 220,000

196 636,782

AID*

78 330,000

7 230,000

4 000,000

89 560,000

176 750,000

12 666,782

3 000,000

192 416,782

BIRD**

0

1 000,000

3 000,000

4 000,000

0

1 000,000

3 220,000

4 220,000

PAM

0

0

8 006,223

8 006,223

0

900 000

19 350,000

20 250,000

* IDA: International Development Agency

** IBRD: International Bank for Reconstruction and Development