Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3005

van Alain Destexhe (MR) d.d. 13 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Inkomstenbelasting - Aantal fiscale gezinnen en belastingplichtigen die niet betalen

inkomstenbelasting
belastingplichtige
inning der belastingen
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

13/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 )
27/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3005 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij meedelen hoeveel fiscale gezinnen en belastingplichtigen geen inkomstenbelasting betalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaams, respectievelijk het Waals Gewest?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

De door het geachte lid gestelde vraag kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd.

Enerzijds is het mogelijk dat er wordt ingespeeld op de berichten in de pers betreffende het aantal niet-ingediende aangiften. Dienaangaande kan ik enkel verwijzen naar de cijfers die ik reeds verstrekte in mijn antwoord op de vraag nr. 74 van de heer Peter Logghe van 14 januari 2009 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2008-2009, nr. 46, p. 42-43).

Anderzijds is het mogelijk dat het geachte lid doelt op het aantal belastingplichtigen waarvoor er, op basis van de bij de Administratie beschikbare gegevens, geen belasting verschuldigd is. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt naargelang het feit of er al dan niet een aanslag wordt gevestigd. De gegevens betreffende het aantal fiscale eenheden die geen belasting verschuldigd zijn (inclusief de belastingplichtigen die vrijgesteld zijn van aangifteplicht), zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Onder de bovenvermelde niet-indieners zijn er uiteraard heel wat belastingplichtigen die, zelfs ingeval van aangifte, geen belasting verschuldigd zijn. Het werkelijk aantal fiscale eenheden dat geen belasting verschuldigd is, zal derhalve hoger liggen.


Waals gewest

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Totaal Rijk

Aantal fiscale eenheden waarvoor geen aanslag wordt gevestigd wegens te lage inkomsten (inclusief de belastingplichtigen vrijgesteld van aangifteplicht).

144.956

292.723

59.929

497.608

Aantal fiscale eenheden waarvoor een aanslag wordt gevestigd, maar waarbij geen belasting verschuldigd is.

830.951

1.157.636

274.518

2.263.105

Totaal aantal fiscale eenheden waarvoor geen belasting verschuldigd is.

975.907

1.450.359

334.447

2.760.713