S. 1-425 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de invoer in BelgiŽ en in de Europese Unie van door kinderen vervaardigde goederen te verbieden
Alain Destexhe    Lydia Maximus    JoŽlle Milquet    Bert Anciaux    Stephan Goris    Jean-Marie Happart   

invoerbeperking
kinderarbeid
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-425/1 1-425/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/10/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
1/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-425/1 1-425/1 (PDF)
8/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
8/10/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving