Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3278

van Alain Destexhe (MR) d.d. 27 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Verdeling - Investeringen in de stations - Bouw van nieuwe stations - Station van Luik

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
overheidsinvestering

Chronologie

27/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5771

Vraag nr. 4-3278 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen wat de afgelopen tien jaar het investeringsbudget was van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen? Over welke posten worden de jaarlijkse uitgaven van de NMBS verdeeld en welk bedrag werd op welke post geboekt?

Kunt u mij ook zeggen voor welk bedrag ge´nvesteerd is in het station van Luik? Welk bedrag is uitgetrokken voor de bouw van nieuwe stations? Welk percentage vertegenwoordigen de investeringen in de stations in het globale investeringsbudget van de NMBS?