Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2784

van Alain Destexhe (MR) d.d. 14 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm

speelautomaat
radiocommunicatie
veiligheid van het product
veiligheidsnorm
niet-ioniserende straling
elektromagnetische schadelijke invloed
volksgezondheid
onlinegame
digitaal spel
mobiele communicatie
blootstelling aan straling

Chronologie

14/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
24/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2785

Vraag nr. 4-2784 d.d. 14 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Voor de nieuwe generaties videospelletjes als Nintendo Wii wordt almaar meer het draadloze internetsysteem Wi-Fi gebruikt.

In welke mate zijn dergelijke spelletjes schadelijk? Kan men zeggen dat die spelletjes nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid? Bestaat er voor dat soort product een nationale of Europese norm?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2009 :

Het voorwerp van uw vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer P. Magnette, minister van Klimaat en Energie.