S. 1-234 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de factoren die de Belgische politiek hebben bepaald in de maanden voorafgaand aan, tijdens het uitbreken en tijdens de uitvoering van de genocide in Ruanda
Hugo Coveliers   

parlementair onderzoek
enquêtecommissie
misdaad tegen de menselijkheid
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-234/1 1-234/1 (PDF) Voorstel 18/1/1996
1-234/2 1-234/2 (PDF) Amendement 20/7/1996
                                      
Chronologie
  Oprichting onderzoekscommissie
18/1/1996   Indiening voorstel Doc. 1-234/1 1-234/1 (PDF)
25/1/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/1/1996   Verzending naar commissie
24/4/1997   Einde behandeling
24/4/1997   Zonder voorwerp
Tgv aanneming S 1 - 611
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Oprichting onderzoekscommissie Zonder voorwerp  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving