S. 3-771 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest
Alain Destexhe    Philippe Mahoux    Jacques Germeaux    Anne-Marie Lizin   

asbest
motie van het Parlement
internationale overeenkomst
kanker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-771/1 3-771/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/6/2004
3-771/2 3-771/2 (PDF) Amendementen 9/3/2005
3-771/3 3-771/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2005
3-771/4 3-771/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/6/2004   Indiening Doc. 3-771/1 3-771/1 (PDF)
24/6/2004   Inoverwegingneming
24/6/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-101 Hand. 3-101 (PDF)
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2004   Verzending naar commissie
24/11/2004   Inschrijving op agenda
24/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
24/11/2004   Bespreking
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Niet behandeld
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Bespreking
9/3/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
9/3/2005   Aanneming na amendering
9/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-771/3 3-771/3 (PDF)
9/3/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-771/4 3-771/4 (PDF)
17/3/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/3/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 24/11/2004, 9/3/2005