Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-465

van Alain Destexhe (MR) d.d. 12 maart 2008

aan de minister van Justitie

Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken

gerechtsdeurwaarder
schuld
schuldvordering
akkoordprocedure
burgerlijke rechtsvordering
rechtsmisbruik

Chronologie

12/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-699

Vraag nr. 4-465 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sommige gerechtsdeurwaarders sturen al een tijd brieven om bescheiden sommen te innen. Soms gaat het om minder dan 15 euro. De onkosten voor die brieven lopen op tot twee of zelfs driemaal het te innen bedrag, bijvoorbeeld bij een boete van 10 euro: twee keer een deurwaardersexploot tegen 13 euro per zending plus de incasseringsrechten van 10 euro.

Het blijkt bovendien dat die deurwaarders de betrokkenen ook bedreigen met een tenuitvoerleggingsprocedure of een inbeslagneming van goederen. Voor 10 euro….

Zijn dergelijke praktijken wettig?

Welke wetgeving is hier van toepassing?