Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5991

van Alain Destexhe (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brussel - De Ribaucourtstraat - Rellen - Feiten - Oorzaken

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
geweld
vandalisme
gemeentepolitie
misdaad tegen de personen
sociaal conflict

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
26/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4351

Vraag nr. 4-5991 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Rellen hebben onlangs de De Ribaucourtstraat in Sint-Jans-Molenbeek in vuur en vlam gezet. In de nacht van 27 op 28 augustus 2009, tussen 1 en 2 uur 's morgens, waren er hevige schermutselingen tussen de politie en een groep individuen. Sommigen onder hen waren gemaskerd en in het bezit van ijzeren staven. Zij zouden verschillende wagens in de buurt vernield en in brand hebben gestoken en straatmeubilair hebben vernietigd. De ordestrijdkrachten moesten driemaal chargeren en controles uitvoeren in de instellingen in de buurt die tot 3 – 4 uur 's morgens open waren om de aanstekers van de rellen uiteen te drijven.

Volgens La Libre Belgique van 29 augustus 2009 ging het om een nieuw soort rellen. De krant schrijft dat er volgens waarnemers een verschil is ten opzichte van de “klassieke” rellen, zoals de nochtans ook gewelddadige rellen van mei 2008 die te maken hadden met racisme en voetbal in Anderlecht. Ter plaatse wordt gezegd dat de aanwezigheid van nieuwe gebouwen bestemd voor een meer gegoede klasse, die zouden zijn gebouwd opdat de wijk niet langer een getto zou zijn, een doorn in het oog is van de caféklanten, die betrokken zouden zijn bij de criminaliteit en de drugshandel en die het er helemaal niet mee eens zijn dat de wijk erop vooruitgaat.

Kunt u mij een nauwkeurige beschrijving geven van de feiten die zich die bewuste nacht hebben voorgedaan? Waren er in die wijk vroeger al soortgelijke feiten? Waar liggen de oorzaken van die rellen? Welk geloof moeten we hechten aan de uitlatingen waarvan sprake in de vorige paragraaf? De relschoppers zouden ook privépersonen hebben aangevallen. Is dat waar?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De problemen in de Ribaucourtstraat zijn de 27ste augustus 2009 begonnen rond 22.15 uur met het bekogelen van een politievoertuig met stenen. Bijna gelijktijdig werd een elektriciteitsverdeelkast onklaar gemaakt.

Rond 23.30 uur werd dan het gebouw gelegen aan de nrs 135-141 aangevallen door jongerenbendes die de hekkens beklommen, twee auto’s in brand staken en nog eens vier voertuigen beschadigden op de binnenkoer.

Ook het gebouw werd beschadigd.

Er waren uitkijkposten uitgezet door de aanvallers teneinde tijdig gewaarschuwd te worden van de komst van de politie; brandende autobanden werden op de openbare weg geplaatst.

De politie is van oordeel dat zij op voorhand geobserveerd werd teneinde haar getalsterkte in te schatten.

Deze feiten zouden een vergeldingsactie zijn tengevolge de sluiting van een café door de politie. Dit café was een draaischijf voor de lokale drugshandel.

De bewoners van het aangevallen gebouw worden door de lokale jeugd gezien als de aanleiding tot de overlastklachten tegen bewust café.

Het aangevallen gebouw, een recente bouw, wordt inderdaad bewoond door voornamelijk Europese mensen.

Op 25 augustus 2009 werd op dezelfde plaats een auto in brand gestoken.