S. 3-1026 Dossierfiche K. 51-1663

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964
Berni Collas    Alain Destexhe   

organisatie zonder winstoogmerk
liquidatie van een onderneming
vennootschapsbelasting
Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1026/1 3-1026/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/2/2005
3-1026/2 3-1026/2 (PDF) Amendementen 2/3/2005
3-1026/3 3-1026/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2005
3-1026/4 3-1026/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/3/2005
3-1026/5 3-1026/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/3/2005
K. 51-1663/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/3/2005
K. 51-1663/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2005   Indiening Doc. 3-1026/1 3-1026/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
17/2/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/3/2005   Inschrijving op agenda
10/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
Doc. 3-1026/5 3-1026/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
2/3/2005   Inschrijving op agenda
2/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
2/3/2005   Bespreking
2/3/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
2/3/2005   Aanneming na amendering
2/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1026/3 3-1026/3 (PDF)
2/3/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1026/4 3-1026/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2005   Overzending Doc. K. 51-1663/1
22/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 325
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 1-2
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 131, p. 37
Doc. K. 51-1663/2
21/4/2005   Aanneming zonder amendering
21/4/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2005   Bekendmaking (24577)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/3/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 2/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2005 60 26/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2005 26/5/2005, blz 24577

Kruispuntbank van de wetgeving