Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1518

van Alain Destexhe (MR) d.d. 5 september 2008

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingshulp - Steun en financiering van de ngo’s - Meerjarenprogramma

ontwikkelingshulp
niet-gouvernementele organisatie

Chronologie

5/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
10/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1518 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De meeste grote donorlanden (Zweden, Nederland, Denemarken, enzovoort) financieren nationale en internationale ngo’s op basis van meerjarenprogramma’s (meestal driejarenprogramma’s).

In het kader van ontwikkelingshulp lijkt dit een vrij logische aanpak. In België blijkt dat echter niet mogelijk te zijn. Ik zou graag weten waarom dat zo is en of die situatie niet kan veranderen.

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid ervan in kennis te stellen dat het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006) voorziet in de medefinanciering van de driejarenprogramma’s van de niet-gouvernementele organisaties met een “programma-erkenning”.

Zo werden sinds 1 januari 2008 negenenveertig driejarenprogramma’s goedgekeurd. Deze programma’s worden uitgevoerd tussen 1 januari 2008 en 31 december 2010. De kostprijs van 295 982 658 euro is ten laste van de begroting Ontwikkelingssamenwerking.