Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2041

van Alain Destexhe (MR) d.d. 18 november 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Brussels Airport - Verloren bagage - Verantwoordelijkheid van de vervoerder - Maatregelen om verlies te voorkomen

luchthaven
privé-bezit
aansprakelijkheid
officiële statistiek
luchtvervoer
vergoeding
veiligheid van het luchtverkeer

Chronologie

18/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
11/12/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2042

Vraag nr. 4-2041 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Beschikt u over jaarstatistieken betreffende verloren bagage in Zaventem? Kunt u mij de cijfers van de jongste twee jaren geven voor elke maatschappij die zich met de bagage bezighoudt, alsook de cijfers van de registratie in het buitenland van verloren bagage van vluchten die in Zaventem zijn opgestegen en van de bagage die niet in Zaventem is aangekomen? Hebt u cijfers voor SN Brussels Airlines?

Welke verantwoordelijkheid draagt de vervoerder inzake bagage? De passagier krijgt van de vervoerder vaak slechts een kleine vergoeding voor het verlies van bagage, maar hij wordt daar vóór het vertrek niet van verwittigd.

Welke maatregelen worden door de luchthaven of door de luchtvaartmaatschappijen genomen om ervoor te zorgen dat de bagage wel degelijk wordt verzonden? Hebt u weet van fraude die de jongste jaren zou zijn gepleegd? Welk soort screening ondergaat de verzonden bagage?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

Ik heb de heer het geachte lid mee te delen dat het onderwerp van de vraag onder de bevoegdheid valt van de staatssecretaris voor Mobiliteit aan wie de vraag eveneens werd gesteld