S. 2-895 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, 2bis, 2, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten
Philippe Monfils    Jean-Marie Happart   

beschermheerschap
sportmanifestatie
tabak
nicotineverslaving
reclame

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-895/1 2-895/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/8/2001
2-895/2 2-895/2 (PDF) Amendementen 24/4/2002
2-895/3 2-895/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2002
2-895/4 2-895/4 (PDF) Amendementen 12/7/2002
2-895/5 2-895/5 (PDF) Aanvullend verslag 15/7/2002
2-895/6 2-895/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 15/7/2002
2-895/7 2-895/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/7/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/8/2001   Indiening Doc. 2-895/1 2-895/1 (PDF)
28/3/2002   Inoverwegingneming
28/3/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
4/7/2002   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
11/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van verslag Doc. 2-895/7 2-895/7 (PDF)
16/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
16/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+31/-35/o1) Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/3/2002   Verzending naar commissie
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Uitgesteld
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Bespreking
12/6/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+5/-5/o1)
12/6/2002   Verwerping
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Uitgesteld
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-895/3 2-895/3 (PDF)
4/7/2002   Terugzending naar commissie
12/7/2002   Inschrijving op agenda
12/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-4/o2)
12/7/2002   Aanneming zonder amendering
15/7/2002   Inschrijving op agenda
15/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
17/7/2002   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 17/7/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 4/7/2002, 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verworpen 15/5/2002, 12/6/2002, 26/6/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2002, 15/7/2002