S. 1-466 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder
Bert Anciaux    André Bourgeois    Philippe Mahoux    Valère Vautmans    Patrick Hostekint    Jacqueline Mayence-Goossens    Michèle Bribosia-Picard    Erika Thijs    Anne-Marie Lizin    Magdeleine Willame-Boonen   

Democratische Republiek Congo
Burundi
motie van het Parlement
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-466/1 1-466/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/11/1996
1-466/2 1-466/2 (PDF) Amendement 14/11/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
12/11/1996   Indiening voorstel Doc. 1-466/1 1-466/1 (PDF)
14/11/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
14/11/1996   Beslissing onmiddellijke behandeling
14/11/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-466/2 1-466/2 (PDF)
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
14/11/1996   Aanneming zonder amendering
14/11/1996   Aanneming resolutie
14/11/1996   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 14/11/1996

Kruispuntbank van de wetgeving