Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-759

van Alain Destexhe (MR) d.d. 7 april 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekenning van visa

Iran
toelating van vreemdelingen
particulier onderwijs
ambassade
onderwijsinstelling
islam

Chronologie

7/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
12/6/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-759 d.d. 7 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Via de pers vernamen we onlangs dat er een school zou zijn ondergebracht in de Ambassade van Iran in Brussel. In dat verband zouden visumaanvragen ingediend zijn om de overkomst te vergemakkelijken van leraren die in die school les zouden geven.

Kunt u mijn informatie over volgende elementen aanvullen:

Werden die visumaanvragen ingediend en, zo ja, welk gevolg werd eraan gegeven?

Om hoeveel leraren gaat het en hoelang is hun verblijfsvergunning geldig?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2008 :

1. Sinds de jaren 90 stuurt Iran een onderwijzer naar België die instaat voor het lesgeven aan de kinderen van het personeel van de ambassade. Deze krijgt een visum en, bij zijn aankomst, een speciale verblijfsvergunning voor ambtenaren op zending, zonder privileges noch onschendbaarheid. Deze verblijfsvergunning blijft één jaar geldig en kan jaarlijks verlengd worden met één jaar tot op het einde van zijn zending.

2. Dit statuut betreft tot op heden één enkele persoon (vergezeld door zijn vrouw en kind). Iran heeft een visumaanvraag ingediend voor een tweede onderwijzer, maar België zal een verhoging van het personeelsbestand slechts toestaan als alle stedenbouwkundige problemen in verband met de Iraanse school opgelost zullen zijn.