S. 1-129 Dossierfiche K. 49-146

Beleidsnota van de Regering aan het Parlement in verband met de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

Europese integratie
interne markt
uitbreiding van de Europese Unie
institutionele hervorming
WEU-landen
Economische en Monetaire Unie
communautaire verworvenheden
consolidatie van de Europese Unie
Europees staatsburgerschap
justitiŽle samenwerking
intergouvernementele conferentie (EU)
politiŽle samenwerking (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
subsidiariteitsbeginsel
communautaire methode

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-129/1 1-129/1 (PDF) Beleidsnota 18/10/1995
1-129/4 1-129/4 (PDF) Advies 28/11/1995
1-129/2 1-129/2 (PDF) Advies 30/11/1995
1-129/3 1-129/3 (PDF) Advies 5/12/1995
1-129/5 1-129/5 (PDF) Advies 12/12/1995
1-129/6 1-129/6 (PDF) Advies 1/2/1996
K. 49-146/2 Adviezen van de commissies 13/3/1996
1-129/7 1-129/7 (PDF) Nota 13/3/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
17/10/1995   Aanleggen dossier Doc. 1-129/1 1-129/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť: delegatie Senaat
17/10/1995   Verzending naar commissie
21/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1995   Inleidende uiteenzetting
Eerste Minister, en de Minister van Buitenlandse Zaken over de beleidsnota van de Regering aan het Parlement met betrekking tot de Intergouvernementele Conferentie van 1996
21/11/1995   Gedachtewisseling
21/3/1996   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
7/11/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
7/11/1995   Bespreking
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Bespreking
21/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (eenparig), Vertrouwen Rapporteur
28/11/1995   Vertrouwen rapporteur
28/11/1995   Aanneming advies Doc. 1-129/4 1-129/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/11/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
7/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking
5/12/1995   Goedkeuring verslag: advies
bij eenparigheid (8 stemmen)
Doc. 1-129/3 1-129/3 (PDF)
5/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
5/12/1995   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/1995   Verzending naar commissie
8/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
8/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
8/11/1995   Bespreking
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Bespreking
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Lezing verslag
30/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
30/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (eenparig), Vertrouwen Rapporteur
30/11/1995   Vertrouwen rapporteur
30/11/1995   Goedkeuring verslag: advies
bij eenparigheid van stemmen
Doc. 1-129/2 1-129/2 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/11/1995   Verzending naar commissie
9/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
9/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
9/11/1995   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
9/11/1995   Gedachtenwisseling
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Gedachtenwisseling
Voortzetting van de gedachtenwisseling met de Minister van Buitenlandse Zaken over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking van de aanbevelingen
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Bespreking van de aanbevelingen
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur
12/12/1995   Vertrouwen rapporteur
12/12/1995   Aanneming aanbevelingen
12/12/1995   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/5 1-129/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
7/3/1996   Verzending naar commissie
7/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1996   Advies over beleidsnota Regering: 129/4
7/3/1996   Gedachtenwisseling
12/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1996   Inleidende uiteenzetting
rapporteur
12/3/1996   Gedachtenwisseling
21/3/1996   Einde behandeling
13/3/1996   Nota Regering Doc. 1-129/7 1-129/7 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/3/1996   Tekst aangenomen in eerste lezing: geamendeerd
21/3/1996   Tekst aangenomen in tweede lezing
21/3/1996   Tekst aangenomen in plenaire
26/3/1996   Bespreking in Kamer
28/3/1996   Bespreking van de amendementen en stemming in de Kamer (aangenomen)
28/3/1996   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť: delegatie Senaat
Behandeling beŽindigd 21/11/1995
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 14/11/1995, 21/11/1995, 28/11/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 28/11/1995, 5/12/1995
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/11/1995, 16/11/1995, 30/11/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/11/1995, 16/11/1995, 12/12/1995
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/3/1996, 12/3/1996

Kruispuntbank van de wetgeving