S. 1-129 Dossierfiche K. 49-146

Beleidsnota van de Regering aan het Parlement in verband met de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

intergouvernementele conferentie (EU)
politiŽle samenwerking (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
subsidiariteitsbeginsel
communautaire methode
Europese integratie
interne markt
uitbreiding van de Europese Unie
institutionele hervorming
WEU-landen
Economische en Monetaire Unie
communautaire verworvenheden
consolidatie van de Europese Unie
Europees staatsburgerschap
justitiŽle samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-129/1 1-129/1 (PDF) Beleidsnota 18/10/1995
1-129/4 1-129/4 (PDF) Advies 28/11/1995
1-129/2 1-129/2 (PDF) Advies 30/11/1995
1-129/3 1-129/3 (PDF) Advies 5/12/1995
1-129/5 1-129/5 (PDF) Advies 12/12/1995
1-129/6 1-129/6 (PDF) Advies 1/2/1996
K. 49-146/2 Adviezen van de commissies 13/3/1996
1-129/7 1-129/7 (PDF) Nota 13/3/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
17/10/1995   Aanleggen dossier Doc. 1-129/1 1-129/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť: delegatie Senaat
17/10/1995   Verzending naar commissie
21/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1995   Inleidende uiteenzetting
Eerste Minister, en de Minister van Buitenlandse Zaken over de beleidsnota van de Regering aan het Parlement met betrekking tot de Intergouvernementele Conferentie van 1996
21/11/1995   Gedachtewisseling
21/3/1996   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
7/11/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
7/11/1995   Bespreking
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Bespreking
21/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (eenparig), Vertrouwen Rapporteur
28/11/1995   Vertrouwen rapporteur
28/11/1995   Aanneming advies Doc. 1-129/4 1-129/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/11/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
7/11/1995   Bespreking
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking
5/12/1995   Goedkeuring verslag: advies
bij eenparigheid (8 stemmen)
Doc. 1-129/3 1-129/3 (PDF)
5/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur
5/12/1995   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/1995   Verzending naar commissie
8/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
8/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
8/11/1995   Bespreking
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Bespreking
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Lezing verslag
30/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
30/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (eenparig), Vertrouwen Rapporteur
30/11/1995   Vertrouwen rapporteur
30/11/1995   Goedkeuring verslag: advies
bij eenparigheid van stemmen
Doc. 1-129/2 1-129/2 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/11/1995   Verzending naar commissie
9/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
9/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
9/11/1995   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
9/11/1995   Gedachtenwisseling
16/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
16/11/1995   Gedachtenwisseling
Voortzetting van de gedachtenwisseling met de Minister van Buitenlandse Zaken over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Bespreking van de aanbevelingen
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Bespreking van de aanbevelingen
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur
12/12/1995   Vertrouwen rapporteur
12/12/1995   Aanneming aanbevelingen
12/12/1995   Goedkeuring verslag: advies Doc. 1-129/5 1-129/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
7/3/1996   Verzending naar commissie
7/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1996   Advies over beleidsnota Regering: 129/4
7/3/1996   Gedachtenwisseling
12/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1996   Inleidende uiteenzetting
rapporteur
12/3/1996   Gedachtenwisseling
21/3/1996   Einde behandeling
13/3/1996   Nota Regering Doc. 1-129/7 1-129/7 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/3/1996   Tekst aangenomen in eerste lezing: geamendeerd
21/3/1996   Tekst aangenomen in tweede lezing
21/3/1996   Tekst aangenomen in plenaire
26/3/1996   Bespreking in Kamer
28/3/1996   Bespreking van de amendementen en stemming in de Kamer (aangenomen)
28/3/1996   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť: delegatie Senaat
Behandeling beŽindigd 21/11/1995
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 14/11/1995, 21/11/1995, 28/11/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 28/11/1995, 5/12/1995
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/11/1995, 16/11/1995, 30/11/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/11/1995, 16/11/1995, 12/12/1995
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/3/1996, 12/3/1996

Kruispuntbank van de wetgeving