S. 3-385 Dossierfiche K. 51-502

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen
Willy Cortois   André Frédéric  

aanwerving
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-502/1 Wetsvoorstel 27/11/2003
K. 51-502/2 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 4/12/2003
K. 51-502/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/12/2003
3-385/1 3-385/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 10/12/2003
3-385/2 3-385/2 (PDF) Amendementen 6/1/2004
3-385/3 3-385/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/1/2004
3-385/4 3-385/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/1/2004
3-385/5 3-385/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/1/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2003   Indiening Doc. K. 51-502/1
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 24, p. 56
3/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 39
4/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 25, p. 30-33 + nr. 26, p. 36-37
4/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-4/o9)
Integraal verslag nr. 26, p. 37
Doc. K. 51-502/3
4/12/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/12/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-385/1 3-385/1 (PDF)
10/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/1/2004   Inschrijving op agenda
22/1/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-385/4 3-385/4 (PDF)
22/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-1/o8) Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
Doc. 3-385/5 3-385/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Niet behandeld
6/1/2004   Inschrijving op agenda
6/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
6/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o2)
6/1/2004   Aanneming zonder amendering
6/1/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-385/3 3-385/3 (PDF)
22/1/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2004   Bekendmaking (17720)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/1/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/1/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/12/2003 15 19/12/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/12/2003 60 4/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/2/2004 29/3/2004 , blz 17720

Kruispuntbank van de wetgeving